Program Duszpasterski Kościoła katolickiego w Polsce na rok 2017 Idźcie i głoście eInformator Parafialny


Naród kroczący w ciemnościach ujrzał światłość wielką;
nad mieszkańcami kraju mroków światło zabłysło. (Iz,9.1)

 

Drodzy Parafianie!
Niech światło gwiazdy betlejemskiej
prowadzi Nas do Światła Chrystusa.

życzą Duszpasterze.

 

Plan śpiewania kolęd w GCR Repty

Każda środa o godz. 18.30, sala widowiskowa im.prof.Wiktora Degi

  • 25.01.2017 – Chór „Angelus” pod dyr. p.Jana Tlatlika
  • 01.02.2017 – Chór „Harmonia” pod dyr. Romana Kota