Program Duszpasterski Kościoła katolickiego w Polsce na rok 2017 Idźcie i głoście eInformator Parafialny

Pielgrzymowanie jest formą głoszenia Jezusa Chrystusa, jest ujawnieniem bycia po Jego stronie, wyrazem wspólnoty z innymi Jego uczniami.

Wśród wielu już przebytych dróg w roku 2017 były także szlaki pielgrzymkowe, te tradycyjne :
w ostatnią niedziela maja – pielgrzymka mężczyzn i młodzieńców do MB Piekarskiej – pieszo, rowerem ( ks. Rafał Duda z Drużyną Św.Marcina), samochodem;
28 czerwca – 3 autokary i samochody prywatne zawiozły nas ze Starych Tarnowic na Jasną Górę do Częstochowy . Był z nami ks. Proboszcz Krzysztof Żak i ks. Łukasz Krawiec.
W roku 100-lecia objawień fatimskich w dniu 25 lipca wybraliśmy się do Bibieli – kościoła jubileuszowego pod wezwaniem MB Fatimskiej ( kościół filialny parafii w Brynicy ) w naszej gliwickiej diecezji. Znajdują się tam także relikwie świętych dzieci, Hiacynty i Franciszka Marto, którym objawiła się Maryja w Fatimie. Na miejsce dotarliśmy samochodami i autobusem linii 145. Był z nami posługujący na zastępstwie ks. Mateusz Batóg. Pielgrzymów przyjął tamtejszy proboszcz ks. Krzysztof Dudziński, nasz były wikary, który przybliżył historię miejsca. Po Mszy św. i nabożeństwie z ucałowaniem relikwii, musieliśmy wracać do Starych Tarnowic, bo już jechał autobus. Zakończenie pielgrzymki było dopiero w czwartek, w naszej parafialnej salce, wspólnym spotkaniem przy stole i dzieleniem się przeżyciami również z innych wyjazdów. ( kilka foto)

W sierpniu planowane są kolejne wyjazdy pielgrzymkowe będące okazją do głoszenia, że Jezus jest moim Panem i Zbawicielem. Już 7 sierpnia jest wyjazd na szlak Maryjny, od Leśniowa poczynając, a w dniu 21 sierpnia planowane są m.in. odwiedziny w seminarium diecezjalnym w Opolu.
Wykorzystujmy czas, który jest nam dany i … zadany.

Stowarzyszenie Dziedzictwo zaprasza na zwiedzanie starego kościoła Świętego Marcina

Zdjęcia z zwiedzania w dniu 16.07.2017