Program Duszpasterski Kościoła katolickiego w Polsce na rok 2017 Idźcie i głoście eInformator Parafialny

Zmartwychwstanie Pańskie

Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we Mnie wierzy, to choćby umarł, żyć będzie” (J 11,25)

Łącząc się w przeżywaniu wielkich tajemnic naszego zbawienia, pragniemy z całego serca życzyć, aby Zmartwychwstały Pan nieustannie darzył nas swoimi łaskami, umacniał wiarę, ożywiał nadzieję i budził coraz większą miłość ku sobie i braciom. Niech światło, które zabłysło w Wielkanocny Poranek rozjaśnia nasze ciemności, darzy życiem, radością i pokojem, które nie przeminą!

Z pasterskim błogosławieństwem i życzeniami radosnych Świąt Zmartwychwstania Pańskiego
Wasi duszpasterze