Program Duszpasterski Kościoła katolickiego w Polsce na rok 2017 Idźcie i głoście eInformator Parafialny

Decyzją Księdza Biskupa obowiązki wikariusza naszej parafii objął Ks. Damiana Kwak.

Witamy Księdza serdecznie w naszej wspólnocie parafialnej i życzymy Bożego błogosławieństwa oraz wszelkich łask w pracy duszpasterskiej

Stowarzyszenie Dziedzictwo zaprasza na zwiedzanie starego kościoła Świętego Marcina

Zdjęcia z zwiedzania w dniu 16.07.2017