GŁOS ŚW. MARCINA

 

UROCZYSTOŚĆ NARODZENIA ŚWIĘTEGO JANA CHRZCICIELA

Okres od 24.06.2018 r. – 01.07.2018 r

 

Ewangelia na niedzielę

 

CZYT.: IZ 49,1-6 / PS 139,1-3.13-15 / DZ 13,22-26 / ŁK 1,57-66.80

Dla Elżbiety nadszedł czas rozwiązania i urodziła syna. Gdy jej sąsiedzi i krewni usłyszeli, że Pan okazał tak wielkie miłosierdzie nad nią, cieszyli się z nią razem.
Ósmego dnia przyszli, aby obrzezać dziecię, i chcieli mu dać imię ojca jego, Zachariasza. Jednakże matka jego odpowiedziała: Nie, lecz ma otrzymać imię Jan. Odrzekli jej: Nie ma nikogo w twoim rodzie, kto by nosił to imię. Pytali więc znakami jego ojca, jak by go chciał nazwać. On zażądał tabliczki i napisał: Jan będzie mu na imię. I wszyscy się dziwili. A natychmiast otworzyły się jego usta, język się rozwiązał i mówił wielbiąc Boga. I padł strach na wszystkich ich sąsiadów. W całej górskiej krainie Judei rozpowiadano o tym wszystkim, co się zdarzyło. A wszyscy, którzy o tym słyszeli, brali to sobie do serca i pytali: Kimże będzie to dziecię? Bo istotnie ręka Pańska była z nim. Chłopiec zaś rósł i wzmacniał się duchem, a żył na pustkowiu aż do dnia ukazania się przed Izraelem

„Dla Elżbiety nadszedł czas rozwiązania i urodziła syna”. Elżbieta uchodziła dotąd za niepłodną. Domyślamy się, że oboje z mężem Zachariaszem głęboko cierpieli z powodu braku potomstwa. Byli ponadto posunięci w latach. Jednak Bóg, który niemożliwe czyni możliwym, miał w tym swój plan. Okazał im miłosierdzie, obdarzając płodnością i powołując do roli rodziców Jana Chrzciciela (hebr. Jochanan znaczy: „Jahwe okazał łaskę”). Dla wszystkich stało się jasne, że była to interwencja Boga. Wiele razy spotykamy w Biblii opisy cudownych narodzin. Opisy te, podobnie jak postacie Elżbiety i Zachariasza, zapraszają nas do modlitwy za wszystkich małżonków cierpiących z powodu niepłodności. Oby zaufali Bogu i doznali wsparcia ze strony ludzi. Optymizmem i nadzieją napełnia w tym kontekście fakt rozwoju naprotechnologii, która niesie pomoc niepłodnym małżonkom, odwołując się do naturalnych metod, niesprzecznych z prawym sumieniem.
„Kimże będzie to dziecię?” Takie pytanie stawia sobie wielu rodziców i bliskich przy narodzinach dziecka. „Na kogo wyrośnie? Jaka będzie jego droga? Jaka jego życiowa misja?” Pytania te, pełne nadziei i dobrych pragnień, przypominają nam, że życie każdego z nas jest niepowtarzalnym darem Boga. Każdy jest Jego dzieckiem, każdego Bóg kocha i każdy jest Mu potrzebny. Jan Chrzciciel miał swoją drogę i swoją misję.
Dziękujmy Bogu za nasze życie i powołanie. Prośmy, abyśmy umieli je rozpoznać i Jemu powierzyć. Niech powyższe pytania uczą nas także troski i odpowiedzialności za wychowanie młodego pokolenia

 

Intencje Mszy świętych

NIEDZIELA 24.06.2018 – UROCZYSTOŚĆ NARODZENIA ŚW. JANA CHRZCICIELA
07:00 Za ++ rodziców chrzestnych Genowefę i Jana SKÓRSKICH oraz ciocię Józefę IR
09:00 Za + ojca i dziadka Jana GUZIK we wspomnienie imienin – intencja ofiarowana od córki z rodziną
10:30 Dziękczynna z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Błogosławieństwo Boże i zdrowie z okazji 10. rocznicy ślubu małżonków Barbary i Adama KRAWCZYK oraz dla dzieci Bartosza i Beaty i o Opiekę Bożą dla całej rodziny.
12:00 Dziękczynna z podziękowaniem za otrzymane łaski, zdrowie i dar życia z okazji urodzin Ani oraz o Opiekę Bożą dla całej rodziny
15:45 NIESZPORY NIEDZIELNE
16:30 Za ++ rodziców Halinę i Engelberta CHMIEL, dziadków Józefę i Józefa DREWNIAK oraz wujka Eugeniusza DREWNIAK
PONIEDZIAŁEK 25.06.2018 – DZIEŃ POWSZEDNI
07:00 Dziękczynna z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Błogosławieństwo Boże i zdrowie z okazji 60. rocznicy urodzin Romana RENSZ oraz o Opiekę Bożą dla całej rodziny (TD)
18:00 Za + bratanka i kuzyna Phillipa MAKUCHOWSKIEGO we wspomnienie urodzin
WTOREK 26.06.2018 – DZIEŃ POWSZEDNI
07:00 Za ++ Agnieszkę i Pawła TRZIONKA, brata Herberta Józefa i Marię SIWY oraz ++ dziadków z obu stron
18:00 Za ++ męża, ojca i dziadka Zygmunta SIWIEC w 4. rocznicę śmierci, rodziców OBLONG, DZIONSKO, BARCZYK, SIWIEC i ++ z pokrewieństwa
ŚRODA 27.06.2018 – DZIEŃ POWSZEDNI
07:00 Dziękczynna z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze Błogosławieństwo Boże i zdrowie z okazji 80. rocznicy urodzin Pawła.
18:00 Za + męża, ojca i dziadka Władysława WOJTAS oraz ++ z pokrewieństwa
CZWARTEK 28.06.2018 – WSPOMNIENIE OBOWIĄZKOWE ŚW. IRENEUSZA, BISKUPA I MĘCZENNIKA
07:00 Za wstawiennictwem Matki Bożej i św. Antoniego z prośbą o znalezienie dobrej pracy dla syna Mariana
18:00 Za + ciocię Genowefę DZWONEK w 1. rocznicę śmierci
PIĄTEK 29.06.2018 – UROCZYSTOŚĆ ŚW. APOSTOŁÓW PIOTRA I PAWŁA
07:00 Za + ojca i dziadka Tadeusza RĄCZKA w 30. dniu po śmierci oraz za + matkę i babcię Krystynę
17:00 ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU
18:00 1. Za ++ matkę Janinę SOŁTYSIK we wspomnienie urodzin, oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
2. Za ++ matkę Marię WÓJCIK w rocznicę śmierci, ojca Tomasza, brata Jana, bratową Barbarę, dziadków + ++ z pokrewieństwa JONIEC-WÓJCIK
SOBOTA 30.06.2018 – DZIEŃ POWSZEDNI
07:00 Za ++ matkę Annę ZASUŃ, brata Włodzimierza, ciocię Marię i Lucynę, kuzynkę Dorotę oraz dziadków z obu stron
13:00 ŚLUB RZYMSKI: COFAŁA – PĘCZEK.
14:00 ŚLUB RZYMSKI: FRANKA – STYPA.
17:00 Za ++ żonę, matkę i babcię Hildegardę JELONEK w rocznicę śmierci, jej rodziców Rozalię i Józefa, teściów Emilię i Józefa oraz ++ z pokrewieństwa
XIII NIEDZIELA ZWYKŁA 01.07.2018
07:00 Za + żonę Danielę JAROS w 12. rocznicę śmierci – intencja ofiarowana od męża, syna, córki i wnuków
09:00 Za ++ Agnieszkę PRZYSTALSKI we wspomnienie 70-tych urodzin, rodziców Urszulę i Pawła PRZYSTALSKICH i wujków Seweryna i Ryszarda
11:00 Dziękczynna z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Błogosławieństwo Boże i zdrowie z okazji 50. rocznicy urodzin Haliny NOWAK oraz o Opiekę Bożą dla całej rodziny (TD).
19:00 Za ++ rodziców Łucję i Sebalda SOBCZYK, ich rodziców oraz bliskich z pokrewieństwa

Ogłoszenia parafialne

  1. Dziś (24.06) Uroczystość Narodzenia Świętego Jana Chrzciciela. Zapraszamy na Nieszpory niedzielne o 15:45. Msza św. wieczorna o godz. 16:30.
  2. W dzisiejszą niedzielę (24.06) po Mszy św. o godz. 10:30 i po nieszporach poświęcenie pojazdów, będziemy prosili o wstawiennictwo św. Krzysztofa, o Opiekę i Błogosławieństwo Boże oraz o bezpieczeństwo na drogach w czasie naszych wakacyjnych wyjazdów.
  3. Dziś (24.06) możliwość zwiedzenia Starego Kościoła z przewodnikiem. Początek o godz. 17:30.
  4. W piątek (29.06) Uroczystość Św. Apostołów Piotra i Pawła, głównych patronów diecezji gliwickiej. W tę uroczystość obchodzimy Dzień Papieski Franciszka. W związku z Uroczystością w tym dniu nie ma obowiązku wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych – dyspensa.
  5. Od przyszłej niedzieli (01.07) rozpoczyna się letni porządek odprawiania Mszy św. w niedzielę. Msze św. będą odprawiane o godz. 7:00, 9:00, 11:00 i 19:00. Przed każdą Mszą św. zapraszamy do śpiewania danej części Godzinek Ku czci NMP. W okresie letnim (wakacyjnym), nie będzie nieszporów niedzielnych.
  6. Kolekty: dzisiejsza na Stolicę Apostolską (tzw. świętopietrze), w przyszłą niedzielę na bieżące potrzeby Parafii.
  7. Składamy serdeczne podziękowanie za prace wykonane w kościele i wokół kościoła w minionym tygodniu. Dziękujemy za składane ofiary i kwiaty.
  8. Zachęcamy do nabywania prasy katolickiej oraz naszego informatora parafialnego „Głos św. Marcina

Ofiary składane przez zakupie gazetek przeznaczone są na bieżące potrzeby wspólnoty ministrantów.
W imieniu ministrantów i lektorów serdeczne Bóg zapłać za wszystkie składane ofiary

Informator z ubiegłego tygodnia

Aktualności Diecezji Gliwickiej

Aktualności Biura Prasowego Konferencji Episkopatu Polski, Katolickiej Agencji Informacyjnej,

Strony, na które warto zajrzeć….