GŁOS ŚW. MARCINA

XXXIII NIEDZIELA ZWYKŁA

Okres od 19.11.2017 r. – 26.11.2017 r


Ewangelia na niedzielę

CZYT.: PRZ 31,10-13.19-20.30-31/PS 128,1-5/1TES 5,1-6/MT 25,14-30

„Jezus opowiedział uczniom tę przypowieść: Pewien człowiek, mając się udać w podróż, przywołał swoje sługi i przekazał im swój majątek. Jednemu dał pięć talentów, drugiemu dwa, trzeciemu jeden, każdemu według jego zdolności, i odjechał. Zaraz ten, który otrzymał pięć talentów, poszedł, puścił je w obrót i zyskał drugie pięć. Tak samo i ten, który dwa otrzymał; on również zyskał drugie dwa. Ten zaś, który otrzymał jeden, poszedł i rozkopawszy ziemię, ukrył pieniądze swego pana. Po dłuższym czasie powrócił pan owych sług i zaczął rozliczać się z nimi. Wówczas przyszedł ten, który otrzymał pięć talentów. Przyniósł drugie pięć i rzekł: Panie, przekazałeś mi pięć talentów, oto drugie pięć talentów zyskałem. Rzekł mu pan: Dobrze, sługo dobry i wierny! Byłeś wierny w rzeczach niewielu, nad wieloma cię postawię: wejdź do radości twego pana! Przyszedł również i ten, który otrzymał dwa talenty, mówiąc: Panie, przekazałeś mi dwa talenty, oto drugie dwa talenty zyskałem. Rzekł mu pan: Dobrze, sługo dobry i wierny! Byłeś wierny w rzeczach niewielu, nad wieloma cię postawię: wejdź do radości twego pana! Przyszedł i ten, który otrzymał jeden talent, i rzekł: Panie, wiedziałem, żeś jest człowiek twardy: chcesz żąć tam, gdzie nie posiałeś, i zbierać tam, gdzieś nie rozsypał. Bojąc się więc, poszedłem i ukryłem twój talent w ziemi. Oto masz swoją własność! Odrzekł mu pan jego: Sługo zły i gnuśny! Wiedziałeś, że chcę żąć tam, gdzie nie posiałem, i zbierać tam, gdziem nie rozsypał. Powinieneś więc był oddać moje pieniądze bankierom, a ja po powrocie byłbym z zyskiem odebrał swoją własność. Dlatego odbierzcie mu ten talent, a dajcie temu, który ma dziesięć talentów. Każdemu bowiem, kto ma, będzie dodane, tak że nadmiar mieć będzie. Temu zaś, kto nie ma, zabiorą nawet to, co ma. A sługę nieużytecznego wyrzućcie na zewnątrz – w ciemności! Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów” (MT 25,14-30)

Po przejściu ziemskiej pielgrzymki Bóg będzie nas sądził z wykorzystania darów. Pan oczekuje od nas twórczego podzielenia się tym, co od Niego otrzymaliśmy. Są to zdolności, szanse i miejsca, które są dla nas sposobnością do czynienia dobro. Nie jest zły ten, kto ma mało, ale ten, kto niczym się nie dzieli. Nasze obdarowanie jest zawsze wyjątkowe, jedyne, właściwe danemu człowiekowi. Oznacza to, że w ewangelicznej logice nie ma miejsca na porównywanie się i rywalizację. Liczy się tu i teraz, liczy się moje działanie względem drugiego człowieka, liczy się wreszcie ile udało mi się uzyskać nowego dobra, dzięki dobrym darom jakie otrzymałem od kochającego Boga… Warto zapytać siebie, w kończącym się powoli roku liturgicznym: „czy pomnożyłem dane mi dobro?”

Intencje Mszalne

XXXIII NIEDZIELA ZWYKŁA – 19.11.2017
07:00 Do Miłosierdzia Bożego za tragicznie + matkę Anielę oraz + babcię Marię
09:00 Za ++ rodziców Krystynę i Augustyna ŚLENZOK oraz ++ z pokrewieństwa
10:30 Dziękczynna z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Błogosławieństwo Boże i zdrowie z okazji 50. rocznicy urodzin Aliny BRZĘCZEK oraz o Opiekę Bożą dla całej rodziny, ofiarowana od męża, dzieci i wnuków (TD)
12:00 Za ++ Henrykę, Zygmunta i Ireneusza KARDYNAŁ oraz ++ dziadków
15:45 NIESZPORY NIEDZIELNE
16:30 W intencji Dzieci przyjmujących Sakrament Chrztu Św., ich rodziców i chrzestnych oraz o Boże Błogosławieństwo dla Rocznych Dzieci
PONIEDZIAŁEK 20.11.2017 – WSPOMNIENIE ŚW. RAFAŁA KALINOWSKIEGO, PREZBITERA
07:00 Za + syna Andrzeja w 25. rocznicę śmierci oraz ++ rodziców SKAWIŃSKICH, MAGIERÓW, KRYSÓW i BADAJÓW
18:00 1. Za ++ rodziców Helenę i Feliksa PIONTEK, męża Stefana MYRCIK, jego ++ rodziców, rodzeństwo, ++ z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące.
2. Za ++ Annę BIELECKĄ i jej męża Lucjana
WTOREK 21.11.2017 – WSPOMNIENIE OFIAROWANIA NMP I WSPOMNIENIE ŚW. TARSYCJUSZA
07:00 Intencja wolna
18:00 1. Za + matkę Marię LECH we wspomnienie 90. rocznicy urodzin, ++ ojca Alfreda, dziadków oraz ++ z pokrewieństwa.
2. Za ++ ojca Adama BISKUP w 5. rocznicę śmierci.
ŚRODA 22.11.2017 – WSPOMNIENIE ŚW. CECYLII, DZIEWICY I MĘCZENNICY
07:00 Za ++ rodziców Jana i Stefanię, braci Józefa i Mieczysława, dziadków z obu stron oraz ++ z pokrewieństwa
18:00 1. Za + rodziców Annę i Józefa STEFAŃSKICH, ciocię Apolonię, teściów Rudolfa i Magdalenę DEMBIŃSKICH, ++ dziadków z obu stron oraz ++ z pokrewieństwa.
2. Za + Alfreda MATYŚKIEWICZ, ofiarowana od sąsiadów z ulicy Włoskiej 6a
CZWARTEK 23.11.2017 – DZIEŃ POWSZEDNI
07:00 Intencja wolna
18:00 1. Za + męża, ojca i dziadka Erwina BRZOZA, ++ rodziców, teściów oraz ++ z pokrewieństwa BRZOZA, SZWED.
2. Za + męża Jerzego PIONTEK we wspomnienie urodzin, ++ Salomeę, Annę, Teofila PIONTEK, rodziców Agnieszkę i Pawła REICHEL oraz ++ z rodziny BISKUPEK i Kapłanów z naszej Parafii.
PIĄTEK 24.11.2017 – WSPOMNIENIE ŚW. MĘCZENNIKÓW ANDRZEJA DUNG-LAC, PREZBITERA I TOWARZYSZY
07:00 O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Marii i Adama MIROŚ
17:00 ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU
18:00 1. Za + żonę, matkę i babcię Cecylię OBŁÓJ w 1. rocznicę śmierci.
2. Za + ojca Leonarda REICHEL w 30. rocznicę śmierci, ++ matkę Urszulę, ich córkę Gabrielę oraz ++ dziadków LEBEK, REICHEL
SOBOTA 25.11.2017 – WSPOMNIENIE ŚW. KATARZYNY ALEKSANDRYJSKIEJ
07:00 Intencja wolna
17:00 Do Opatrzności Bożej za wstawiennictwem Św. Katarzyny w intencji Kolejarzy i ich rodzin z okazji ich święta
NIEDZIELA 26.11.2017 – UROCZYSTOŚĆ JEZUSA CHRYSTUSA, KRÓLA WSZECHŚWIATA
07:00 Za + matkę, babcię i prababcię Gertrudę KORZUS w 30. dniu po śmierci, + ojca, dziadka i pradziadka Lucjana oraz ++ z rodzin ZIOB, KORZUS
09:00 Za + męża, ojca i dziadka Eugeniusza BOK, ++ rodziców Agnieszkę i Jana KOWALSKI, brata Jerzego, teściów Jadwigę i Henryka BOK, Konrada ŚWIĄTEK oraz ++ Kapłanów
10:30 Do Anioła Stróża o zdrowie, Opiekę i Błogosławieństwo Boże dla Mikołaja KUCHARCZYKA z okazji 1. rocznicy urodzin oraz o Łaski dla jego rodziców i rodziców chrzestnych
12:00 Za ++ rodziców Stanisławę i Józefa MAKARUK, Jadwigę i Ryszarda BARTOSZEK, rodzeństwo, dziadków, ++ z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące
15:45 NIESZPORY NIEDZIELNE
16:30 Dziękczynna z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie z okazji 65. rocznicy urodzin Barbary BAŁDOWSKIEJ oraz o Opiekę Bożą dla całej rodziny (TD)

Ogłoszenia parafialne

 1. Dziś (19.11) po raz pierwszy obchodzimy Światowy Dzień Ubogich ogłoszony przez papieża Franciszka na zakończenie Roku Miłosierdzia.
 2. Zapraszamy na nieszpory niedzielne na godz. 15:45. Msza św. wieczorna z udzieleniem sakramentu chrztu świętego i błogosławieństwem rocznych dzieci o godz. 16:30.
 3. Dziękujemy za przygotowanie Uroczystości odpustowej ku czci naszego Patrona św. Marcina. Dziękujemy za przygotowanie naszej świątyni i jej obejścia, dziękujemy za wsparcie kiermaszu „Gościna u św. Marcina”, gospodyniom za upieczenie ciast i wszystkie składane ofiary. Na wymianę drzwi wejściowych w salkach katechetycznych udało uzbierać 2400zł. Kwota ta zostanie jeszcze zasilona przez ofiary, które zostaną złożone przy nabywaniu kalendarzy ściennych (do nabycia w przedsionku kościoła lub kancelarii). Serdeczne „Bóg zapłać” za wasze otwarte serca.
 4. Kolekty: dzisiejsza i w przyszłą niedzielę na bieżące potrzeby Parafii.
 5. Dziękujemy za sprzątanie naszego kościoła i obejścia, dziękujemy za składane ofiary i kwiaty.
 6. W czwartek Msza św. szkolna, zapraszamy do udziału w tej Mszy dzieci i młodzież gimnazjalną z naszej Parafii. Przed Mszą św. okazja do spowiedzi św.
 7. W sobotę (25.11) o godz. 18:00 na plebanii spotkanie Rady Parafialnej.
 8. W sobotę (25.11) przypada wspomnienie św. Katarzyny Aleksandryjskiej, patronki Kolejarzy. O godz. 17:00 Msza św. w intencji Kolejarzy i ich rodzin.
 9. W przyszłą niedzielę (26.11) przypada Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata.
 10. W poniedziałek (27.11) o godz. 7:00 Msza św. za ++ Kolejarzy i ++ członków ich rodzin.
 11. Nauki przedmałżeńskie w Parafii w Opatowicach w poniedziałki: 27.11 / 04.12 / 11.12 / 18.12 o godz. 19:00.
 12. W przedsionku kościoła można nabyć prasę katolicką, nasz informator parafialny oraz lampiony roratnie dla dzieci i dorosłych w cenie: mniejszy 15zł, większy 17zł.
 13. Parafia organizuje wycieczko-pielgrzymkę „Sanktuaria Podhala”, która odbędzie się 27-30 kwietnia 2018r. Koszt wyjazdu – noclegi, wyżywienie, przejazdy i inne opłaty to 420zł. Zapisy w zakrystii lub w kancelarii wraz z zaliczką 120zł. Szczegóły na plakatach lub u ks. Damiana. Zachęcamy do wspólnego pielgrzymowania i wypoczynku.
 14. W przyszłą niedzielę po wszystkich Mszach św. dopołudniowych, Wychowankowie Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Wojsce będą sprzedawać w przedsionku kościoła ozdoby bożonarodzeniowe: dochód będzie przeznaczony na zimowy wypoczynek wychowanków.
 15. Informujemy o likwidacji nie opłaconych miejsc grobowych, ze względu na brak miejsc do pochówku
 16. Zbiórka ministrantów w sobotę o godz. 9:00.

„Bóg prowadzi każdego jego własna drogą. Jedni dochodzą do celu prędzej i łatwiej, inni trudniej i później. Wszystko, co możemy uczynić jest drobnostką w porównaniu z tym, co otrzymujemy, ale to niewiele musimy zrobić sami. Przede wszystkim modlić się o poznanie właściwej drogi. Jeśli się ją dostrzeże, iść bez oporów za natchnieniem łaski. Kto tak postępuje i trwa cierpliwie, nie może powiedzieć, że jego wysiłki są daremne. Nie trzeba tylko Bogu wyznaczać terminów”.

(Św. Teresa Benedykta od Krzyża)

Ofiary składane przy zakupie gazetek przeznaczone są na pokrycie kosztów ich produkcji
oraz na potrzeby wspólnoty Ministrantów i Lektorów.
Bóg zapłać w ich imieniu za wszelkie składane ofiary.

Informator z ubiegłego tygodnia