GŁOS ŚW. MARCINA

 

I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

Okres od 18.02.2018 r. – 25.02.2018 r

 

Ewangelia na niedzielę

 

CZYT.: RDZ 9,8-15 / PS 25,4-5.6I7BC.8-9 / 1P 3,18-22 / MK 1,12-15

Duch wyprowadził Jezusa na pustynię. A przebywał na pustyni czterdzieści dni, kuszony przez Szatana, i był ze zwierzętami, aniołowie zaś Mu służyli. Gdy Jan został uwięziony, Jezus przyszedł do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił: „Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię!”


Człowiek wzrasta przez podejmowanie mądrych decyzji. Decyzje zapadające w głębi serca i konsekwentnie wprowadzane w życie tworzą człowieka. Przez nie współpracuje on ze Stwórcą w doskonaleniu siebie samego. Kto umie rezygnować z łatwego dobra, które go nie ubogaca, i sięgać po wartości prawdziwe, życie wygra.


Czas podejmowania decyzji jest czasem pozostawania równocześnie w zasięgu pokusy
i łaski. Pokusa wzywa do zadowolenia się dobrem łatwym, lecz nietrwałym. Łaska wzywa do zrezygnowania z tego dobra i opowiedzenia się po stronie dobra prawdziwego. Człowiek winien dobrze przemyśleć sugestie jednej i drugiej strony i dobrowolnie opowiedzieć się za jedną z nich. Chodzi o dobrowolne zajęcie stanowiska, czyli o pełną odpowiedzialność za wszystkie konsekwencje tej decyzji. Jeśli wybiera dobro wskazane przez łaskę, pokusa zostaje pokonana, a człowiek zyskuje pokój i wolność.


Jezus z Nazaretu podejmując dzieło nauczania, czterdzieści dni poświęcił na staranne przemyślenie i przemodlenie metod, jakimi będzie się posługiwał w głoszeniu i zakładaniu królestwa Bożego na ziemi. Decyzja nie była łatwa. Pojawiła się bowiem pokusa sięgnięcia po łatwe środki. Pokusa budowy królestwa, w którym jest pod dostatkiem łatwo dostępnego chleba, obfitość wielkich sensacji w postaci cudów i w którym wszystkim się dobrze powodzi. Pokusę tę trzeba było odrzucić.


Wielki Post to czas, w którym Kościół mobilizuje siły, by odnieść zwycięstwo nad współczesnymi pokusami. Sukces jednak zależy od mądrej decyzji każdego chrześcijanina, który potrafi zrezygnować z dobra łatwego i sięgnąć po dobro wielkie

Intencje Mszalne

I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU – 18.02.2018
07:00 Za + matkę Anastazję we wspomnienie urodzin, ++ ojca Ryszarda, brata Stanisława, siostrę Agnieszkę, jej męża Alojzego, szwagra Wilhelma oraz ++ z pokrewieństwa
09:00 Za + żonę Jolantę BULA w 4. rocznicę śmierci, ++ matkę Wiktorię, teścia Józefa DUDEK, ++ z pokrewieństwa BULA, DUDEK oraz + Zbigniewa KŁYBUSKIEGO
10:30 Do Opatrzności Bożej przez wstawiennictwo św. Marcina w intencji ks. Damiana Kwaka z okazji kolejnej rocznicy urodzin, z podziękowaniem za dar życia, kapłaństwa i otrzymanych dotychczas łask, prosząc o Boże błogosławieństwo, dobre zdrowie i siły na dalsze lata życia i posługi kapłańskiej.
12:00 Za + ojca i dziadka Władysława KOGUT w 3. Rocznicę śmierci, ++ ojca i dziadka Kazimierza MIKICKIEGO, syna i brata Sebastiana MIKICKIEGO oraz ++ z pokrewieństwa
15:45 GORZKIE ŻALE Z KAZANIEM PASYJNYM
16:30 W intencji Dzieci przyjmujących Sakrament Chrztu Św., ich rodziców i chrzestnych oraz z prośbą o Błogosławieństwo Boże dla Rocznych Dzieci
PONIEDZIAŁEK 19.02.2018 – DZIEŃ POWSZEDNI
07:00 Intencja wolna
18:00 1. Za + męża Józefa LANDRAT w 5. rocznicę śmierci oraz ++ z pokrewieństwa LABUS, LANDRAT.
2. Za + męża Ignacego GRĄDYS w 30. dniu po śmierci
WTOREK 20.02.2018 – DZIEŃ POWSZEDNI
07:00 Intencja wolna.
18:00 1. Za ++ rodziców Leona i Jadwigę HAMELA, męża Klausa, siostrę Łucję, braci Wernera, Teofila, bratową Adelajdę oraz ++ z pokrewieństwa..
2. Za + chrześniaka Ireneusza PARKITNY w 2. miesiące po śmierci.
ŚRODA 21.02.2018 – DZIEŃ POWSZEDNI
07:00 Intencja wolna
18:00 Dziękczynna z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Błogosławieństwo Boże i zdrowie z okazji 88. Rocznicy urodzin Janiny CHRAPEK oraz o Opiekę Bożą dla całej rodziny
CZWARTEK 22.02.2018 – ŚWIĘTO KATEDRY ŚW. PIOTRA APOSTOŁA
07:00 O Radość Życia Wiecznego dla ++ rodziców Jana i Marii SKUTNIK, siostry Magdaleny HETMAŃCZYK, cioci Gertrudy oraz ++ z pokrewieństwa
17:30 DROGA KRZYŻOWA DLA DZIECI
18:00 Dziękczynna z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Błogosławieństwo Boże i zdrowie z okazji 60. rocznicy urodzin Andrzeja GAJDA oraz o Opiekę Bożą dla całej rodziny
PIĄTEK 23.02.2018 – DZIEŃ POWSZEDNI
07:00 Intencja wolna
17:15 DROGA KRZYŻOWA
18:00 1. Za ++ Marię PAJOR, Józefa BULA, Jadwigę i Juliusza BOCIANOWSKICH, Gabriele i Jana CHMIELA oraz Krystynę JOSE.
2. Za + Małgorzatę BOROŃ w 30. dniu po śmierci oraz jej + męża Ryszarda
SOBOTA 24.02.2018 – DZIEŃ POWSZEDNI
07:00 Intencja wolna
17:00 1. Za + matkę, babcię i prababcię Urszulę FALKOWSKĄ w 1. rocznicę śmierci.
2. Za ++ rodziców Mariannę i Alfreda WALASEK, teściów Aleksandra i Janinę OLESZEK oraz wszystkich ++ z rodziny.
II NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU – 25.02.2018 – REKOLEKCJE
07:00 Intencja wolna
09:00 Intencja wolna
10:30 Do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Błogosławieństwo Boże i zdrowie z okazji 40. rocznicy urodzin Patrycji oraz o Opiekę Bożą dla całej rodziny
12:00 Do Anioła Stróża prosząc o zdrowie, Opiekę i Błogosławieństwo Boże dla Mai z okazji 9. rocznicy urodzin oraz o Opiekę Bożą dla rodziców, rodziców chrzestnych i całej rodziny
15:30 GORZKIE ŻALE Z KAZANIEM PASYJNYM
16:30 Za ++ Mariana WILKA, jego żonę Stefanię oraz ++ z rodzin WILK, MIĘTKIEWICZ, OCHOJSKI, SPRZĄŻKA, NIERADZIK i NAPOROWSKI

Ogłoszenia parafialne

 1. Rozpoczął się czas Wielkiego Postu. Bardzo serdecznie zapraszamy na nabożeństwo Gorzkich Żali, dzisiaj (18.02) na godz. 15:30 z kazaniem pasyjnym, które wygłosi nasz wikariusz ks. Damian Kwak.
 2. We wtorek (20.02) spotkanie Dzieci przygotowujących się do I Komunii Św. – o godz. 15:30 klasy IIIa, IIIb, IIIc, IIId; o godz. 1630 klasy IIIe, IIIf, IIIg, IIIh.
 3. W czwartek (22.02) Święto Katedry Św. Piotra Apostoła.
 4. Droga Krzyżowa dla dzieci w czwartek o godz. 17:30. Na tę Drogę Krzyżową przychodzą uczniowie klas VII Szkoły Podstawowej oraz II Gimnazjum w ramach swojego spotkania i przygotowania do sakramentu bierzmowania.
 5. Droga Krzyżowa z modlitwą za naszych bliskich zmarłych w piątek o godz. 17:15 (zalecki za zmarłych można składać w zakrystii lub kancelarii).
 6. W piątek (23.02) spotkanie kandydatów do bierzmowania, uczniów klas III gimnazjum o godz. 18:30.
 7. W sobotę (24.02) razem z Parafią z Bobrownik organizujemy wyjazd na nocne czuwanie na Jasnej Górze. Wyjazd o godz. 19:00. Koszt wyjazdu 25zł. Zapisy do 20 lutego w zakrystii lub w kancelarii (adres, pesel, telefon, wpłata).
 8. W przyszłą niedzielę (25.02) rozpoczynamy rekolekcje parafialne. Już dziś gorąco zachęcamy do uczestnictwa w Mszach św., naukach rekolekcyjnych i korzystania z sakramentu pokuty.
 9. Przykazanie kościelne zobowiązuje nas do powstrzymania się od udziału w zabawach w Okresie Wielkiego Postu.
 10. Kolekty: dzisiejsza i w przyszłą niedzielę na bieżące potrzeby Parafii, w przyszłą niedzielę odbędzie się także zbiórka do puszek na pomoc dla dzieci w Afryce.
 11. Składamy serdeczne podziękowania za prace wykonane w kościele i wokół kościoła w minionym tygodniu. Dziękujemy za złożone ofiary i kwiaty.
 12. Zachęcamy do nabywania prasy katolickiej oraz naszego informatora parafialnego „Głos św. Marcina”.
 13. W kaplicy GCR – Repty rekolekcje wielkopostne dla pracowników służby zdrowia w dniach 21-23.02.2018 godz. 19:00. Rekolekcje wygłosi ks. Piotr Brząkalik, proboszcz parafii MBNP w Katowicach-Szopienicach.
 14. Ośrodek Edukacyjny Katolickiej Misji dla Niesłyszących w Tarnowskich Górach zaprasza na kurs języka migowego o profilu społecznym. Szczegóły na plakatach.
 15. Istnieje możliwość przekazania 1% swojego podatku na rzecz Caritas Diecezji Gliwickiej. Szczegóły znajdziemy w gablotce.
 16. Zachęcamy naszą młodzież (tegorocznych maturzystów jak i tych przyszłorocznych oraz młodzież starszą) do udziału w rekolekcjach powołaniowych na które zapraszają klerycy naszego seminarium duchownego. Szczegóły na plakacie w gablotce

Czy wiesz, że…nabożeństwo Drogi Krzyżowej bierze swój początek z tradycji pielgrzymowania do Jerozolimy. Odwiedzający to miasto pielgrzymi przemierzali drogę, którą w ostatnich godzinach swojego ziemskiego życia Jezus przewędrował z Pretorium na Golgotę. Kiedy podczas zniszczenia Jerozolimy przez Rzymian w 70 roku zniszczono także miejsca związane z męką Chrystusa, opierając się na przekazach ustnych wytyczono trasę Drogi Krzyżowej, utrwalając ją znakami i kaplicami. Nabożeństwo Drogi Krzyżowej stało się szczególnie popularne w okresie wypraw krzyżowych (XI – XIII w.). Z tego okresu (z roku 1228) pochodzi pierwsza wzmianka o „bolesnej drodze”. Samo określenie „Droga Krzyżowa” wprowadził Wilhelm Wey w 1458 roku. Jednak dopiero pod koniec XVIII wieku ustalono liczbę stacji i ostatecznie je zlokalizowano. Do rozwoju nabożeństwa przyczynił się niewątpliwie fakt, że wielu papieży wiązało z nim szczególne odpusty. Tak uczynił miedzy innymi Innocenty XI (1676-1689) i Innocenty XII (1691-1700). Do Polski nabożeństwo Drogi Krzyżowej dotarło w XVI wieku za sprawą franciszkanów. W roku 2007 papież Benedykt XVI zatwierdził do publicznego odmawiania odmienny od tradycyjnego układ stacji Drogi Krzyżowej, tak zwaną Biblijną Drogę Krzyżową. Powstała ona tylko i wyłącznie w oparciu o treści biblijne. Po raz pierwszy taką Drogę Krzyżową odprawił w roku 1991 papież św. Jan Paweł II.

 

Ofiary składane przez zakupie gazetek przeznaczone są na bieżące potrzeby wspólnoty ministrantów.
W imieniu ministrantów i lektorów serdeczne Bóg zapłać za wszystkie składane ofiary

Informator z ubiegłego tygodnia

Aktualności Diecezji Gliwickiej

Aktualności Biura Prasowego Konferencji Episkopatu Polski, Katolickiej Agencji Informacyjnej,

Strony, na które warto zajrzeć….