GŁOS ŚW. MARCINA

XXIV NIEDZIELA ZWYKŁA

Okres od 17.09.2017 r. – 23.09.2017 r


Ewangelia na niedzielę

CZYT.: SYR 27,30-28,7/PS 103,1-4.9-12/RZ 14,7-9/MT 18,21-25

„Piotr zbliżył się do Jezusa i zapytał: Panie, ile razy mam przebaczyć, jeśli mój brat wykroczy przeciwko mnie? Czy aż siedem razy? Jezus mu odrzekł: Nie mówię ci, że aż siedem razy, lecz aż siedemdziesiąt siedem razy. Dlatego podobne jest królestwo niebieskie do króla, który chciał rozliczyć się ze swymi sługami. Gdy zaczął się rozliczać, przyprowadzono mu jednego, który mu był winien dziesięć tysięcy talentów. Ponieważ nie miał z czego ich oddać, pan kazał sprzedać go razem z żoną, dziećmi i całym jego mieniem, aby tak dług odzyskać. Wtedy sługa upadł przed nim i prosił go: Panie, miej cierpliwość nade mną, a wszystko ci oddam. Pan ulitował się nad tym sługą, uwolnił go i dług mu darował. Lecz gdy sługa ów wyszedł, spotkał jednego ze współsług, który mu był winien sto denarów. Chwycił go i zaczął dusić, mówiąc: Oddaj, coś winien! Jego współsługa upadł przed nim i prosił go: Miej cierpliwość nade mną, a oddam tobie. On jednak nie chciał, lecz poszedł i wtrącił go do więzienia, dopóki nie odda długu. Współsłudzy jego widząc, co się działo, bardzo się zasmucili. Poszli i opowiedzieli swemu panu wszystko, co zaszło. Wtedy pan jego wezwał go przed siebie i rzekł mu: Sługo niegodziwy! Darowałem ci cały ten dług, ponieważ mnie prosiłeś. Czyż więc i ty nie powinieneś był ulitować się nad swoim współsługą, jak ja ulitowałem się nad tobą? I uniesiony gniewem pan jego kazał wydać go katom, dopóki mu całego długu nie odda. Podobnie uczyni wam Ojciec mój niebieski, jeżeli każdy z was nie przebaczy z serca swemu bratu.” (Mt 18,21-25)

Dziesięć tysięcy talentów, które sługa był winien królowi, to kwota niewyobrażalna. Jak to ktoś obrazowo porównał: w czasach starożytnych równało się to majątkowi określonemu przez 9 tysięcy tragarzy, z których każdy dźwigałby 30 kilogramów złota. Z takim bogactwem nawet bardzo bujna wyobraźnia miałaby kłopoty. Dlaczego sługa króla nie darował długu – 100 denarów, co było odpowiednikiem ok. 3,5-miesięcznej pensji, swojemu dłużnikowi? Nie dziwmy się. To jest o nas, o mnie i o tobie. Rzeczywistość, która nas otacza, jest naszym lustrem, w którym mamy okazję zobaczyć, jacy jesteśmy naprawdę. Święta Faustyna słusznie powiedziała, że jeżeli nie przejdziemy przez drzwi Bożego miłosierdzia, to czeka nas Boża sprawiedliwość, która jest po prostu zapłatą za popełnione czyny. Jezus wołał na krzyżu: Przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Nauczmy się tej modlitwy na pamięć i na zawsze.

Intencje Mszalne

XXIV NIEDZIELA ZWYKŁA – 17.09.2017r.
07:00 Dziękczynna z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Błogosławieństwo Boże i zdrowie z okazji
40. rocznicy ślubu Małżonków Ireny i Stanisława GEMBCZYK oraz o Opiekę Bożą dla całej rodziny (TD)
09:00 Dziękczynna z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Błogosławieństwo Boże i zdrowie w rodzinie CZEKAJ oraz wstawiennictwo Anioła Stróża dla synów Radka z okazji 10. rocznicy urodzin oraz Stanisława w 6. rocznicę urodzin
10:30 Dziękczynna z podziękowaniem za otrzymane zbiory prosząc o dalsze Błogosławieństwo Boże i zdrowie dla Działkowiczów ROD KONWALIA i ROD ZRYW i ich rodzin oraz o Miłosierdzie Boże dla ++ Działkowiczów
12:00 Dziękczynna z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Błogosławieństwo Boże i zdrowie z okazji urodzin Zofii ŁAKOMIAK
15:45 Nieszpory Niedzielne
16:30 W intencji Dzieci przyjmujących Sakrament Chrztu Św., ich Rodziców i Chrzestnych oraz o Błogosławieństwo Boże dla Rocznych Dzieci
PONIEDZIAŁEK 18.09.2017r. – ŚWIĘTO ŚW. STANISŁAWA KOSTKI, ZAKONNIKA I PATRONA POLSKI.
07:00 Za + matkę i siostrę Marię JURDYGA w 30. dniu po śmierci
18:00 1. Za ++ męża Józefa LANDRAT, rodziców Edytę i Franciszka LABUS, siostrę, brata, bratową, Marię i Stefana LANDRAT oraz ++ z rodzin LABUS, MICHATZ.
2. Za ++ rodziców Stanisławę i Józefa KAROLCZYK w rocznicę ich śmierci
WTOREK 19.09.2017r.– DZIEŃ POWSZEDNI
07:00 Za + męża o ojca Romana KOSZYK, ++ rodziców Marię i Jana ZIĘBA, dziadków NOWAK, ZIĘBA oraz za ++ z pokrewieństwa
18:00 1. Za ++ rodziców Gertrudę i Franciszka WÓJCIK, męża Henryka WODARCZYKA, dziadków oraz za ++ z pokrewieństwa.
2. Za ++ rodziców Jadwigę i Franciszka KLIMEK, Zofię i Czesława JĘDRASZEK, siostrę Henrykę, ojca chrzestnego Augusta oraz za ++ z pokrewieństwa z obu stron
ŚRODA 20.09.2017r. – WSPOMNIENIE ŚW. MĘCZENNIKÓW ANDRZEJA KIM TAEGON, PREZBITERA I PAWŁA HANG HASANG I TOWARZYSZY.
07:00 Za + matkę Walentynę CHODYNICKĄ w 4. rocznicę śmierci, ++ ojca Jana, brata Kazimierza oraz za ++ z rodziny z obu stron.
18:00 1. Za ++ rodziców i dziadków Ernę i Augustyna ZOREMBA oraz za ++ z pokrewieństwa ZOREMBA, RODE.
2. Za + męża, ojca i dziadka Józefa WOJTAS oraz ++ rodziców, teściów i za ++ z pokrewieństwa
CZWARTEK 21.09.2017r. – ŚWIĘTO ŚW. MATEUSZA, APOSTOŁA I EWANGELISTY
07:00 Za ++ rodziców Paulinę i Roberta CZERNECKI, dwie córki z mężami, dwóch synów, bratową Annę, Mariana i Jerzego, Pawła KISZEL, jego ++ rodziców, rodzeństwo i dusze opuszczone
18:00 1. Za + męża Bernarda JONIEC w rocznicę śmierci, ++ rodziców Marię i Stanisława RENKA, teściów Matyldę i Józefa JONIEC oraz ++ z rodzin RENKA, JONIEC, GUROWIEC, SOBOTA, ++ z pokrewieństwa i + Ks. Prałata Pawła KRAFCZYKA.
2. Za ++ ojców Bernarda JONIEC, helmuta MASELI, ++ dziadków MASELI, SZRETER, RENKA, JONIEC oraz za ++ z pokrewieństwa i ++ Kapłanów.
PIĄTEK 22.09.2017r. – DZIEŃ POWSZEDNI
07:00 Dziękczynna z podziękowanie za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Błogosławieństwo Boże i zdrowie z okazji 35. rocznicy ślubu Małżonków Joanny i Eugeniusza HACHULSKICH oraz o Opiekę Bożą dla całej rodziny (TD).
17:00 Adoracja Najświętszego Sakramentu
18:00 1. Za ++ rodziców Cecylię i Władysława LEMKE, Marię i Edmunda KAMIŃSKI, dwóch szwagrów Henryka i Jana oraz za ++ z pokrewieństwa.
2. Za ++ rodziców Otylię i Stanisława ŁYSIK, Zofię i Jana KÓZKA, dziadków oraz ++ z pokrewieństwa z obu stron
SOBOTA 23.09.2017r. – WSPOMNIENIE ŚW. OJCA PIO Z PIETRELCINY
07:00 Za ++ rodziców Elżbietę i Pawła, wujka Gerarda, Teresę, Dorotę oraz za ++ dziadków z obu stron
14:00 Ślub rzymski: GWIAZDOWICZ – PAŁCZYŃSKA
17:00 1. Za + męża Bogusława JAŹWIŃSKIEGO w 17. rocznicę śmierci, syna Dariusza, rodziców Mariannę i Romana PYCHA, brata Damiana, jego żonę Małgorzatę, Henryka BIENEK, teścia Piotra oraz za ++ z pokrewieństwa.
2. Za + matkę Marię KURZACKĄ w 5. rocznicę śmierci, ++ ojca Bernarda, teścia Eryka oraz za ++ z pokrewieństwa
XXV NIEDZIELA ZWYKŁA – 24.09.2017r..
07:00 Za ++ rodziców Marię i Leonarda SKUPIEŃ, Zuzannę i Władysława RYBA, siostrę arię, szwagra Jana oraz za ++ z pokrewieństwa
09:00 Za ++ rodziców Joannę i Alfonsa PYREK, ++ z pokrewieństwa z obu stron raz za + Jolantę BULA
10:30 W INTENCJI PARAFIAN
12:00 Dziękczynna z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Błogosławieństwo Boże i zdrowie z okazji 1. rocznicy ślubu Małżonków Marii i Piotra
15:45 Nieszpory Niedzielne
16:30 Za ++ rodziców Józefa i Pelagię DUDA, męża Władysława PŁONKA, teściów Karolinę oraz za ++ z pokrewieństwa

Ogłoszenia parafialne

 1. Zapraszamy na Nieszpory Niedzielne o godz. 15:45. Msza św. wieczorna o godz. 16:30.
 2. W dzisiejszą niedzielę przypada Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu. Także dziś rozpoczyna się VII Tydzień Wychowania – przypadają kwartalne dni modlitw za dzieci, młodzież i wychowawców.
 3. W czwartek zapraszamy dzieci i gimnazjalistów z naszej parafii na Mszę św. szkolną o godz. 18:00. Przez cały rok dzieci i młodzież przed tą Mszą mają swoją okazję do spowiedzi św.
 4. W piątek od 17:00 Adoracja Najświętszego Sakramentu – GODZINA ŚWIĘTA. Okazja do spowiedzi.
 5. KOLEKTY: w dzisiejszą niedzielę na Stolicę Apostolską. Za tydzień na bieżące potrzeby Parafii. Składamy serdeczne podziękowania za prace wykonane w kościele i wokół kościoła w minionym tygodniu. Dziękujemy za złożone ofiary i kwiaty. W przedsionku kościoła do nabycia prasa katolicka.
 6. Trwają nauki przedmałżeńskie w parafii w Opatowicach – 18,25 września o godz. 19:00.
 7. We wtorek (19.09) o godz. 19:00 w kościele spotkanie katechetyczne dla rodziców dzieci klas III (które pójdą do pierwszej Komunii św.) – proszę przynieść wypełnione deklaracje.
 8. We wtorek (19.09) spotkanie rodziców ministrantów w salce katechetycznej o godz. 18:45.
 9. W czwartek (21.09) po Mszy św. wieczornej o godz. 18:30 w kościele spotkanie kandydatów do bierzmowania tj. kl. VII Szkoły Podstawowej i II Gimnazjum.
 10. W piątek (22.09) spotkanie kandydatów do bierzmowania kl. III Gimnazjum w kościele po wieczornej Mszy św. – godz. 18:30.
 11. Od dzisiejszej niedzieli swój kształt zmienia informator parafialny. Prócz intencji i ogłoszeń na rozpoczynający się tydzień znajdziemy w nim Ewangelię, krótkie rozważanie oraz inne ciekawostki. Gazetki rozprowadzają ministranci; za wszelkie ofiary składane przy tej okazji dziękujemy, ponieważ to co uda się uzbierać przeznaczone jest na bieżące potrzeby ministrantów.
 12. Zbiórka ministrantów w sobotę o godz. 900, są zapisy na nowych ministrantów.

Wspomnienia:
18 września (poniedziałek) – Święto św. Stanisława Kostki – patrona Polski Przeczytaj więcej o wspominanym świętym

Czy wiesz że…

Każdego katolika obowiązuje powstrzymanie się od spożywania pokarmów nazywane Postem Eucharystycznym. Post ten nakazuje nam Kodeks Prawa Kanonicznego: „Przystępujący do Najświętszej Eucharystii powinien przynajmniej na godzinę przed przyjęciem Komunii świętej powstrzymać się od jakiegokolwiek pokarmu i napoju, z wyjątkiem tylko wody i lekarstwa” (KPK kan.919 §1). W paragrafie 3 tegoż samego kanonu możemy przeczytać jednak, że: „Osoby w podeszłym wieku lub złożone jakąś chorobą, jak również ci, którzy się nimi opiekują, mogą przyjąć Najświętszą Eucharystię, chociażby coś spożyli w ciągu godziny poprzedzającej”.

Ofiary składane przy zakupie gazetek przeznaczone są na pokrycie kosztów ich produkcji oraz na potrzeby wspólnoty Ministrantów i Lektorów. Bóg zapłać w ich imieniu za wszelkie składane ofiary.

Informator z ubiegłego tygodnia