ODWIEDZINY DUSZPASTERSKIE RODZIN 2019 / 2020

Odwiedziny duszpasterskie w naszych domach, w okresie Świąt Bożego Narodzenia, tzw. Kolęda są wydarzeniem religijnym. Jest to bowiem wizyta oficjalna, gdyż kapłan jest zobowiązany Kodeksem Prawa Kanonicznego …”nawiedzać rodziny, uczestnicząc w troskach wiernych, zwłaszcza niepokojach i smutku oraz umacniając ich w Panu …. (kanon 529 § l).

Kolęda to przede wszystkim wspólne dziękczynienie za otrzymane łaski oraz prośba o błogosławieństwo w nowym roku. Modlitewne spotkanie kolędowe stanowi wyznanie wiary danej rodziny, które powinno zgromadzić wszystkich domowników do wspólnej modlitwy. Stąd też spotykamy się wokół stołu nakrytego odświętnym obrusem, z zapaloną świecą, krzyżem czy Pismem św. aby tworzyć wspólnotę, której centrum stanowi Chrystus – Emmanuel – Bóg z nami, a Jego wysłannikiem jest kapłan.

Z okazji wizyty duszpasterskiej na drzwiach odwiedzanych domów pisze się poświęconą kredą „C+M+B” i datę roczną. Te trzy litery nie oznaczają, tradycyjnych imion trzech króli, (Kacper, Melchior, Baltazar) lecz są skrótem od łacińskiego Christus Mansionem Benedicat (lub polskiego Chrystus Mieszkanie Błogosławi).

Skąd wziął się zwyczaj duszpasterskich wizyt ?
Kolęda swe źródła ma w obchodach rzymskich callendae czyli odwiedzinach z okazji rozpoczynającego się 1 stycznia nowego roku administracyjnego. Wówczas w starożytnym Rzymie odwiedzano się, składano sobie wzajem podarki, śpiewano pieśni wyrażające życzenia dobra.
Zwyczaje te przejęło chrześcijaństwo, łącząc je z okresem Bożego Narodzenia, uważanym za początek rachuby nowego czasu. Kościół połączył je z błogosławieństwem domów na święto Trzech Króli. A że nie dałoby się tego dnia odwiedzić wszystkich, wizyty rozłożyły się na czas przed i poświąteczny.

Jednak obecnie odwiedzanie parafian w domach jest specyficznie polską tradycją. Poza Polską podobna praktyka spotykana jest jedynie w Bawarii. Natomiast księża włoscy odwiedzają wiernych w okresie wielkanocnym.
Jeśli zrozumiemy istotę wizyty duszpasterskiej w swoim domu, będziemy jej oczekiwać z radością i wykorzystamy ten czas dla własnego dobra i dobra swojej rodziny. Oby spotkania kolędowe zacieśniały kontakty ludzi z duszpasterzami.

PLAN ODWIEDZIN DUSZPASTERSKICH 2019 / 2020

30 LISTOPADA 2019 – SOBOTA OD GODZ 10:00

1. Bałkańska 2, 2A, 2B, 2C, 2D, 2E
2. Bałkańska 2F, 2G, 4, 4A, 4B, 4C, 6 oraz Kard. Wyszyńskiego 133, 131, 121A

01 GRUDNIA 2019 – NIEDZIELA OD GODZ 15:00

1. Bałkańska 6A, 6B, 6C, 6D, 8
2. Bałkańska 8A, 8B, 8C, 8D, 10

07 GRUDNIA 2019 – SOBOTA OD GODZ 10:00

1. Bałkańska 10A, 10B, 10C, 10D, 10E, 10F, 10G
2. Bałkańska 10H, 12, 12A, 12B, 12C, 12D, 12E

08 GRUDNIA 2019 – NIEDZIELA OD GODZ 15:00

1. Janasa 1A, 1B, 1C, 2A
2. Janasa 2B, 2C, 13,15, 17, 25, 29

14 GRUDNIA 2019 – SOBOTA OD GODZ 10:00

1. Doniecka 1, 1A, 1B, 1C, 1D, 3, 3A
2. Janasa 3, 5, 7, Doniecka 2, 10, 12, 14, Doniecka 3B, 3C (Uwaga. Kolęda nr 2. zaczyna się od 14:00)

15 GRUDNIA 2019 – NIEDZIELA OD GODZ 15:00

1. Doniecka 3D, 3E, 5, 5A
2. Doniecka 5B, 5C, 5D, 5E, 5F

21 GRUDNIA 2019 – SOBOTA OD GODZ 10:00

1. Doniecka 5G, 5H, 5I, 7, 7A, 7B
2. Doniecka 7C, 7D, 7E, 7F, 7G, 7H

22 GRUDNIA 2019 – NIEDZIELA OD GODZ 15:00

1. Doniecka 16, 16A, 16B
2. Doniecka 16C, 16D, 16E, 18

27 GRUDNIA 2019 – PIĄTEK OD GODZ 15:00

1. Doniecka 18A, 18B, 18C, 18D
2. Kard. Wyszyńskiego 113-125 oraz 156-194

28 GRUDNIA 2019 – SOBOTA OD GODZ 10:00

1. Nowe domy-ogródki,Śniadeckiego, Pyskowicka 50, 52A-52F oraz Przy Parku
2. Panoramiczna 6, 16, 17, 15, 12, 5, Skrzypczyka (od końca do 1) i Kard. Wyszyńskiego 109

29 GRUDNIA 2019 – NIEDZIELA OD GODZ 15:00

1. Srebrna 1 – 40
2. Srebrna 41 – 84

30 GRUDNIA 2019 – PONIEDZIAŁEK OD GODZ 15:00

1. Repecka 1-34
2. Repecka 94-35 (z góry)

02 STYCZNIA 2020 – CZWARTEK OD GODZ 15:00
1. Niedziałkowskiego 3, 5, 7, 9 oraz 6-50
2. Niedziałkowskiego 81,79,67-65B-51

03 STYCZNIA 2020 – PIĄTEK OD GODZ 15:00

1. Poczdamska 1, 3, 3A, 3B, 3C
2. Poczdamska 5, 5A, 5B, 9, 9A

04 STYCZNIA 2020 – SOBOTA OD GODZ 10:00

1. Poczdamska 9B, 11, 11A, 11B, 11C, 13, 13A, 13B
2. Poczdamska 15, 15A, 15B, 17, 17A, 17B

05 STYCZNIA 2020 – NIEDZIELA OD GODZ 15:00

1. Miedziana (od końca)
2. Widokowa

06 STYCZNIA 2020 – PONIEDZIAŁEK OD GODZ 15:00

1. Pyskowicka 2-42
2. Pyskowicka 1-33 oraz 33A

07 STYCZNIA 2020 – WTOREK OD GODZ 15:00

1. Pyskowicka 35-45C
2. Kard. Wyszyńskiego 66-154

08 STYCZNIA 2020 – ŚRODA OD GODZ 15:00

1. Włoska 1, 2, 2A, 2B, 2C
2. Włoska 2D, 3A, 3B, 4A, 4B

09 STYCZNIA 2020 – CZWARTEK OD GODZ 15:00

1. Włoska 4C, 4D, 4E, 5A, 5B
2. Włoska 6A, 6B, 7A, 7B, 7C
3. Włoska 8A, 8B, 8C, 9

10 STYCZNIA 2020 – PIĄTEK OD GODZ 15:00

1. Włoska 9A, 10A, 10B, 10C, 10D, 11
2. Włoska 11A, 12A, 12B, 12C, 13
3. Włoska 14, 14A, 14B, 15A, 15B

11 STYCZNIA 2020 – SOBOTA OD GODZ 10:00

1. Włoska 16, 16A, 16B, 17, 17A, 17B
2. Włoska 17C, 18, 18A, 18B, 19, 19A
3. Włoska 19B, 20, 20A, 20B, 21, 21A, 21B

12 STYCZNIA 2020 – NIEDZIELA OD GODZ 15:00
1. ul Na Wzgórzu; Kard. Wyszyńskiego 196-206
2. Niedziałkowskiego 49-15
3. KOLĘDA DODATKOWA

KOLĘDA DODATKOWA
NIEDZIELA 12 stycznia 2020 od godz.15:00.
Zapisy w zakrystii lub w kancelarii.