GŁOS ŚW. MARCINA

 

III NIEDZIELA WIELKANOCNA

Okres od 15.04.2018 r. – 22.04.2018 r

 

Ewangelia na niedzielę

 

CZYT.: DZ 3,13-15.17-19 / PS 4,2.4I9 / 1J 2,1-5/ ŁK 24,35-48

III NIEDZIELA WIELKANOCNA
CZYT.: DZ 3,13-15.17-19 / PS 4,2.4I9 / 1J 2,1-5/ ŁK 24,35-48
Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa jest zapowiedzią naszego zmartwychwstania. Ono dokonuje się już teraz, przez dar nowego życia, dzięki któremu grzech już nie panuje nad nami. A jeśliby nawet ktoś zgrzeszył, mamy Rzecznika wobec Ojca.
Niestety wielu chrześcijan nie potrafi przyjąć łask wysłużonych przez Pana. Żyją przygnieceni ciągłym poczuciem grzechu i winy wobec Boga, pozbawieni prawdziwej wolności dzieci Bożych, radości z odkupienia. A przecież Chrystus zmartwychwstał, aby to stało się udziałem nas wszystkich.

Uczmy się dziękczynienia za wielki dar zbawienia jaki otrzymaliśmy dzięki śmierci Chrystusa na krzyżu.

Uczniowie opowiadali, co ich spotkało w drodze i jak poznali Jezusa przy łamaniu chleba. A gdy rozmawiali o tym, On sam stanął pośród nich i rzekł do nich: „Pokój wam!” Zatrwożonym i wylękłym zdawało się, że widzą ducha. Lecz On rzekł do nich: „Czemu jesteście zmieszani i dlaczego wątpliwości budzą się w waszych sercach? Popatrzcie na moje ręce i nogi: to Ja jestem. Dotknijcie Mnie i przekonajcie się: duch nie ma ciała ani kości, jak widzicie, że Ja mam”. Przy tych słowach pokazał im swoje ręce i nogi. Lecz gdy oni z radości jeszcze nie wierzyli i pełni byli zdumienia, rzekł do nich: „Macie tu coś do jedzenia?” Oni podali Mu kawałek pieczonej ryby. Wziął i spożył przy nich. Potem rzekł do nich: „To właśnie znaczyły słowa, które mówiłem do was, gdy byłem jeszcze z wami: Musi się wypełnić wszystko, co napisane jest o Mnie w Prawie Mojżesza, u Proroków i w Psalmach”. Wtedy oświecił ich umysły, aby rozumieli Pisma. I rzekł do nich: „Tak jest napisane: Mesjasz będzie cierpiał i trzeciego dnia zmartwychwstanie; w imię Jego głoszone będzie nawrócenie i odpuszczenie grzechów wszystkim narodom, począwszy od Jeruzalem. Wy jesteście świadkami tego”.


 

Intencje Mszalne

III NIEDZIELA WIELKANOCNA – 15.04.2018
07:00 Za + żonę, matkę i babcię Marię ŻEGLEŃ w 30. dniu po śmierci
09:00 Do Miłosierdzia Bożego o Łaskę Zbawienia dla ++ Łucji MIKIELKA w rocznicę śmierci, Zofii, Kazimierza, Marii i Witolda JASTRZĘBSKICH, ++ z rodzin MIKIELKA, KACZMARCZYK, MELLER, MURAWSCY, oraz ++ Kapłanów i Siostry Zakonne z naszej Parafii
10:30 W intencji Parafian
12:00 Do Miłosierdzia Bożego za + Bogumiłę HELLSCHMID – intencja ofiarowana od rodziny
15:45 NIESZPORY WIELKANOCNE
16:30 W intencji dzieci przyjmujących Sakramentu Chrztu Świętego, ich rodziców i rodziców chrzestnych oraz o Błogosławieństwo Boże dla rocznych dzieci
PONIEDZIAŁEK 16.04.2018 – DZIEŃ POWSZEDNI
07:00 Za wstawiennictwem Św. Jana Pawła II w intencji Ojca Świętego Franciszka, za Kościół w świecie i w Polsce oraz z prośbą o rychłą beatyfikację Sługi Bożego Ks. Bpa Wilhelma Pluty
18:00 1. Za ++ męża, ojca i dziadka Gerarda KROCZEK w 18. rocznicę śmierci, rodziców Zofię i Roberta CICHOŃ, teściową Martę, siostry Łucję i Helenę, trzech szwagrów, dziadków z obu stron oraz ++ Księży, którzy posługiwali w naszej Parafii.
2. Za ++ Jerzego Brych w 7. rocznicę śmierci, rodziców z obu stron oraz ++ z pokrewieństwa
WTOREK 17.04.2018 – DZIEŃ POWSZEDNI
07:00 Za + męża, ojca i dziadka Mariana JĘDRASZEK w 30. dniu po śmierci
18:00 1. Za + męża, ojca i dziadka Józefa ZBRZEZNY w 1. rocznicę śmierci.
2. Za ++ rodziców Agnieszkę i Emila BORT, siostrę Irenę WICIOK oraz ++ z rodzin LUDWIK, BORT, REICHEL i PLOCH
ŚRODA 18.04.2018 – DZIEŃ POWSZEDNI
07:00 Za ++ ojca Władysława PĘDZIWIATR w rocznicę śmierci, matkę Anielę, brata Mirosława, bratową Henrykę, wuja Władysława LONTA oraz ++ z pokrewieństwa
18:00 1. Za ++ rodziców Elżbietę i Franciszka SUTOR, Irenę i Pawła GRIM oraz ++ dziadków.
2. Za ++ matkę Katarzynę CHYC-MULIK w 21. rocznicę śmierci, ojca Stanisława, teściów Helenę i Wilhelma SAMOL
CZWARTEK 19.04.2018 – DZIEŃ POWSZEDNI
07:00 Za ++ męża, ojca i dziadka Henryka CICHOS, jego rodziców Józefę i Roberta, teściów Jadwigę i Edwarda NOWAK, dwie siostry z mężami, brata, dwie bratowe, Gertrudę i Alfreda MARYNIK
18:00 1. Dziękczynna z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Błogosławieństwo Boże i zdrowie z okazji 80. rocznicy urodzin Emmy MATYSEK oraz o Opiekę Bożą dla całej rodziny (TD).
2. W intencji Róży Różańcowej rodziców modlących się za dzieci Parafii św. Marcina o Dary Ducha Świętego, Opiekę Matki Bożej oraz dobre rozeznanie powołań naszych dzień
PIĄTEK 20.04.2018 – DZIEŃ POWSZEDNI
07:00 Do Anioła Stróża i Ducha Świętego, prosząc o Opiekę, Dary i Światło dla Hani z okazji 10. rocznicy urodzin
17:00 ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU
18:00 1. Za ++ rodziców Annę i Pawła KOCUREK, teściów Anielę i Wacława SKUPIŃSKICH, brata Mariana oraz ciocię Anielę KOCUREK.
2. Za ++ rodziców Gertrudę i Alojzego WYRWOŁ, Bronisławę i Huberta SUCHANEK, siostry Anielę i Łucję, dziadków oraz ++ z pokrewieństwa z obu stron
SOBOTA 21.04.2018 – DZIEŃ POWSZEDNI
07:00 Za ++ męża Józefa w 9. rocznicę śmierci, jego rodziców, braci i teściów
17:00 Dziękczynna z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze Błogosławieństwo Boże i zdrowie z okazji 60. rocznicy urodzin Pawła BODORA oraz o Opiekę Bożą dla całej rodziny
IV NIEDZIELA WIELKANOCNA – 22.04.2018
07:00 Za ++ rodziców Anielę i Stanisława WIECZORKÓW, dziadków z obu stron oraz ++ z pokrewieństwa
09:00 Za ++ rodziców Helenę i Józefa KOWALSKICH, brata Joachima oraz ++ z pokrewieństwa
10:30 Dziękczynna z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Błogosławieństwo Boże i zdrowie z okazji 40. rocznicy ślubu małżonków Ewy i Tadeusza ĆWIELĄG oraz o Opiekę Bożą dal całej rodziny (TD).
12:00 Dziękczynna z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Błogosławieństwo Boże i zdrowie z okazji 40. rocznicy ślubu małżonków Danuty i Henryka DEMBIŃSKICH oraz o Opiekę Bożą dal całej rodziny (TD)
15:45 NABOŻEŃSTWO O POWOŁANIA DO SŁUŻBY W KOŚCIELE
16:30 Dziękczynna z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośba o dalsze Błogosławieństwo Boże i zdrowie z okazji 60. rocznicy urodzin Jerzego SWOBODA oraz o Opiekę Bożą dal całej rodziny (TD).

Ogłoszenia parafialne

 1. Dzisiaj (15.04) Niedziela Biblijna, która rozpoczyna IX Ogólnopolski Tydzień Biblijny.
 2. Zapraszamy na Nieszpory wielkanocne (15.04) o godz. 15:45. Msza św. wieczorna o godz. 16:30.
 3. W ramach programu muzycznej Wiosny u św. Marcina zapraszamy dzisiaj (15.04) na koncert zespołu MAES-TRIO „Bukiet dla Papieża” o godz. 17:30 w Starym Kościele.
 4. Jutro (16.04) przypadają urodziny papieża seniora Benedykta XVI. Pamiętajmy o Nim w naszych modlitwach.
 5. W środę (18.04) po Mszy św. wieczornej (około 18:30) zapraszamy na Adorację Najświętszego Sakramentu. Zakończenie Adoracji około 19:45.
 6. W czwartek (19.04) o godz. 18:00 Msza św. szkolna. Zapraszamy wszystkie dzieci oraz młodzież.
 7. W czwartek (19.04) o godz. 18:30 spotkanie kandydatów do bierzmowania uczniów klas VII Szkoły Podstawowej oraz II Gimnazjum.
 8. W sobotę (21.04) o godz. 9:00 spotkanie ministrantów, lektorów i kandydatów na ministrantów.
 9. W przyszłą niedzielę (22.04) przypada światowy Dzień Modlitw o Powołania, który rozpoczyna Tydzień Modlitw o Powołania do Służby w Kościele. Już dziś zapraszamy na nabożeństwo w intencji powołań.
 10. Kolekty: dzisiejsza (kopertowa) na pokrycie kosztów remontu naszego kościoła, w przyszłą niedzielę na bieżące potrzeby Parafii.
 11. Składamy serdeczne podziękowanie za prace wykonane w kościele i wokół kościoła w minionym tygodniu. Dziękujemy za złożone ofiary i kwiaty.
 12. Zachęcamy do nabywania prasy katolickiej oraz naszego informatora parafialnego „Głos św. Marcina”