Informator parafialny

XIV Niedziela Zwykła

Okres od 07.07.2019 – 14.07.2019 r

Ogłoszenia parafialne

  1. Dzisiaj XIV Niedziela Zwykła w ciągu roku. Trwamy w letnim porządku mszy św. niedzielnych – 7:00, 9:00, 11:00, 19:00. Przed każdą mszą św. zapraszamy do śpiewania danej cześci Godzinek ku czci NMP. W okresie wakacyjnym nie ma nieszporów.
  2. Na dobre rozpoczął się czas wakacji. Odpoczywajmy, ale też nie zapominajmy o wypełnianiu obowiązku uczestnictwa we Mszy Św niedzielnej. Jest to szczególny egzamin poszanowania przykazania Pamiętaj abyś dzień święty święcił
  3. Składamy serdeczne podziękowania za sprzątanie kościoła i wokół kościoła w minionym tygodniu oraz za wszystkie złożone ofiary, za kwiaty.
  4. Zachęcamy do nabywania prasy katolickiej i informatora Parafialnego.
  5. Kolekta dzisiejszej niedzieli na bieżące potrzeby Parafii, w przyszłą niedzielę również na bieżące potrzeby Parafii. Za złożone ofiary składamy serdeczne BÓG ZAPŁAĆ.

Intencje mszalne