Informator parafialny

XXIV Niedziela Zwykła

Okres od 15.09.2019 – 22.09.2019 r

Ogłoszenia parafialne

  1. Dzisiaj XXIV Niedziela Zwykła zapraszamy na Nieszpory Niedzielne o 15:45. Msza św. wieczoran o 16:30.
  2. W dzisiejszą niedzielę rozpoczyna się IX Tydzień Wychowania przypadajce kwartalne dni modlitw za dzieci, młodzież i wychowawców. Także dzisiaj przypada Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu
  3. Dzisiaj W starym kościółku o godz. 17:30 zapraszamy na spotkanie międzypokoleniowe ukazujące obyczaje , stroje i kulturę Śląska wczoraj i dziś pt. “Śląska kinersztuba w odsłonach: wczoraj i dziś”
  4. Z przyczyn od nas niezależnych Misjonarze Oblaci będą rozprowadzać kalendarze misyjne dopero w niedzielę 29 września a nie w dniu dzisiejszym.
  5. W czwartek zapraszamy dzieci na mszę św. szkolną o godz. 18:00. Przez cały rok dzieci i młodzież przed tą mszą mają swoją okazję do spowiedzi św. W czwartek 19 września po mszy szkolnej spotkanie młodzieży kl VII i VIII przygotowującej się do bierzmowania
  6. Parafia opatowicka zaprasza zainteresowane osoby na pielgrzymkę do Ziemi Świętej i Jordanii, która odbędzie się na przełomie kwietnia i maja 2020 roku. Spotkanie chętnych osób odbędzie się w dzisiejszą niedzielę 08.09 o godz. 19:00 w świetlicy przy kościele w Opatowicach
  7. Wspólnota Szkoły Nowej Ewangelizacji z Tarnowskich Góry – Opatowic zaprasza na rekolekcje “Nowe Życie”, które odbędą się w dniach 27 – 29.09 w Kościele w Bobrownikach. Rekolekcje skierowane są do wszystkich osób pragnących żywej relacji z Bogiem. Zapisy i infromacje na plakatach i na stronie http://snegliwice.org/
  8. Składamy serdeczne podziękowania za sprzątanie kościoła i wokół kościoła w minionym tygodniu oraz za wszystkie złożone ofiary, za kwiaty.
  9. Zachęcamy do nabywania prasy katolickiej i informatora Parafialnego.
  10. Kolekta dzisiejszej niedzieli na Stolicę Apostolską; w przyszłą niedzielę na bieżące potrzeby pafafii. Za złożone ofiary składamy serdeczne BÓG ZAPŁAĆ.

Intencje mszalne