WYDARZENIA ARTYSTYCZNE

 

Trwając w roku w którym obchodzimy 600-lecie naszej parafii zapraszamy na wydarzenia artystyczne, które będą trwały od września do listopada 2015 roku. Szczegółowy harmonogram wydarzeń artystycznych znajduje się poniżej, jak również na Plakat 600 lat:

WRZESIEŃ
06.09.20015
niedziela
17:30
Koncert „Najpiękniejsze utwory Bogu dedykowane…”. Anna Rehker – wiolonczela
Bartłomiej Balcerzak – skrzypce
Barbara Plaza – skrzypce
Hanna Balcerzak – klawesyn
27.09.2015
niedziela
17:30
Wykład pt. „Przywrócic dawny blask..”.
Podsumowanie prac renowacyjnych w obu
starotarnowickich kosciołach.
Ewa Dzik – konserwator zabytków
PAŹDZIERNIK
11.10.2015
niedziela
17:30
Koncert muzyki dawnej „Barokowe utwory
na różne rodzaje lutni i flet”.
Agata Widera-Burda – sopran
Karolina Jesionek – flet traverso
Anna Wiktoria Swoboda – lutnia
25.10.2015
niedziela
17:30
Wykład pt. „Zobaczyć Niewidzialne”.
O najważniejszych zabytkach sztuki sakralnej
powiatu tarnogórskiego.
Zofia Krzyszkowska,
dyrektor Muzeum w Tarnowskich Górach
LISTOPAD
6.11.2015
piątek
12:00
Otwarcie wystawy pt. „600-lecie Parafii
sw. Marcina w Starych Tarnowicach”
w Muzeum w Tarnowskich Górach.
Prezentacja historii oraz zabytków sztuki
sakralnej kościoła pw. św. Marcina w
Starych Tarnowicach
8.11.2015
niedziela
17:00
Koncert Marcina Wyrostka & Coloriage. Marcin Wyrostek
Mateusz Adamczyk
Piotr Zaufal
Krzysztof Nowakowski
11.11.2015
środa
16:00
Msza swieta w intencji Ojczyzny, po niej koncert
pieśni maryjnej i patriotycznej pt.
„Z dawna Polski Tys królową…”
Chór Fresco pod dyr. Karoliny Gołofit
15.11.2015
niedziela
17:30
Wykład pt. „Początki starotarnowickiej parafii.
Pierwsi duszpasterze i wyznawcy Chrystusa”
Ks. dr Herbert Jeziorski

 

Galeria zdjęć z koncertu : „Najpiękniejsze utwory Bogu dedykowane…”.

20 pozycja/e