MISJE PARAFIALNE

01-09.11.2014

Jezus powiedział apostołom:
„Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata”. (Mt 28, 19-20).

Misje to czas głoszenia Królestwa Bożego, Królestwa przebaczenia, miłosierdzia, miłości i pokoju.

Misje są przede wszystkim czasem wielkiej łaski Boga, która pomoże nam naprawić i odbudować w nas i wokół nas to, co zniszczyliśmy przez grzech, co zostało zaniedbane przez obojętność lub duchowe lenistwo. Misje parafialne mogą także pomóc w naszym osobistym nawróceniu i we wzajemnym pojednaniu.

Misje to czas szczególnego działania w naszej parafii Jezusa Chrystusa.

To co wybierzemy teraz, zdecyduje o naszej przyszłości, o tym kim chcemy być, jak żyć.
Jeśli chcesz poznać Bożą miłość, Boże miłosierdzie, przyjdź i otwórz swe serce na działanie Jezusa, przyjdź i pojednaj się z Nim w sakramencie pokuty, przyjdź i powiedz że Jezus Chrystus jest twoim Panem i Zbawicielem. Wówczas będziesz naprawdę szczęśliwy, będziesz żył w prawdziwej miłości i pokoju, bo będziesz wiedział, że Jezus Cię kocha i się o Ciebie troszczy.

Udział w misjach jest wyborem Królestwa Bożego, czyli wyborem dla Ciebie i Twojej rodziny wiecznej przyszłości w tym Królestwie. Czy istnieje lepsza nagroda dla Twojej rodziny?

Zadbaj o to abyś nie przeoczył przychodzącego Królestwa Bożego i przyjdź na modlitwy w okresie od 1 do 9 listopada 2014 roku. W tym czasie, kiedy misje się już rozpoczną, starajmy się wyciszyć, odłóżmy obowiązki i prace, które możemy wykonać w innym czasie. Więcej czasu poświęćmy na modlitwę, na refleksję nad swoim życiem, bierzmy czynny udział w Mszach św. i nabożeństwach misyjnych, dajmy Bogu możliwość, aby przez Swoje Słowo kształtował nasze życie.

A co możemy zrobić teraz, w czasie oczekiwania na głoszenie Królestwa Bożego, to módlmy się w intencji misjonarzy, którzy głoszą słowo Boże, mówmy wszystkim o tym wielkim wydarzeniu w naszej parafii, zachęcajmy się nawzajem do wzięcia w nich udziału, budujmy klimat przychylny dla misji.

PROGRAM MISJI PARAFIALNYCH

 

Sobota, 01.11 – Wstęp do Misji świętej
Wezwanie na Misję (wszystkie dzwony)
15:00 Nieszpory na Wszystkich Świętych – procesja na cmentarze.
Niedziela, 02.11 – Uroczyste rozpoczęcie Misji świętej
Wezwanie na Misję (wszystkie dzwony) i różaniec za Parafian i misjonarzy
07:00 Msza św. (hymn do Ducha Świętego i kazanie wprowadzające w sens i w treść Misji)
09:00 Msza św. (hymn do Ducha Świętego i kazanie wprowadzające w sens i w treść Misji
10:30 Uroczyste rozpoczęcie Misji, wprowadzenie misjonarzy, intronizacja Pisma św., symboliczne przekazanie kluczy do kościoła i nałożenie stuł misjonarzom, nauka wprowadzająca w sens i treść Misji św.
12:00 Msza św. (hymn do Ducha Świętego i kazanie wprowadzające w sens i w treść Misji).
16:30 Msza św. (hymn do Ducha Świętego i kazanie wprowadzające w sens i w treść Misji.
Poniedziałek, 03.11 – Dekalog
06:30 Różaniec o dobre owoce Misji
07:00 Msza św. z nauką misyjną; po kazaniu – dzwon pokutny.
17:30 Różaniec o dobre owoce Misji
18:00 Msza św. z nauką misyjną; po kazaniu – dzwon pokutny
Po wieczornej Mszy – nauka stanowa i spotkanie misyjne dla mężczyzn
20:00 Apel misyjny ze świecami (w kościele).
Wtorek, 04.11 Dzień chorych, cierpiących i seniorów
06:30 Różaniec w intencji Misji
07:00 Msza św. z nauką misyjną.
09:00 Msza św. dla chorych z nauką misyjną; po kazaniu – dzwon pokutny.
10:00 Misyjne odwiedziny chorych.
17:30 Różaniec w intencji Misji.
18:00 Msza św. z nauką misyjną; po kazaniu – dzwon pokutny
Po wieczornej Mszy – nauka stanowa i spotkanie misyjne dla kobiet
20:00 Apel misyjny ze świecami (w kościele).
Środa, 05.11
06:30 Różaniec o dobre owoce Misji
07:00 Msza św. z nauką misyjną.
17:30 Różaniec w intencji Misji.
18:00 Msza św. z nauką misyjną; po kazaniu – dzwon pokutny
Po wieczornej Mszy – nauka stanowa i spotkanie misyjne dla młodzieży gimnazjalnej, ze szkół średnich, studiującej i pracującej
20:00 Apel misyjny ze świecami (w kościele).
Czwartek, 06.11 – Dzień eucharystyczny i I dzień spowiedzi misyjnej
06:30 Różaniec w intencji o dobrą spowiedź misyjną.
07:00 Msza św. z nauką misyjną; po Mszy – nabożeństwo eucharystyczne w intencji o nowe powołania do służby w Kościele i za powołanych
17:00 Spowiedź misyjna – (i po Mszy jeśli będzie potrzeba).
17:30 Różaniec w intencji o dobrą spowiedź misyjną.
18:00 Msza św. z nauką misyjną; po Mszy – błagalno-dziękczynne nabożeństwo eucharystyczne z procesją wokół kościoła zakończone błogosławieństwem eucharystycznym i Apelem misyjnym ze świecami (w kościele)
Piątek, 07.11 – Dzień pokutny i II dzień spowiedzi misyjnej
06:30 Różaniec w intencji o nawrócenie zatwardziałych serc.
07:00 Msza św. z nauką misyjną; po Mszy – nabożeństwo ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa
Po Mszy – spowiedź misyjna
17:00 Spowiedź misyjna – (i po Mszy jeśli będzie potrzeba).
17:30 Różaniec w intencji o nawrócenie zatwardziałych serc.
18:00 Msza św. z nauką misyjną; po Mszy – nabożeństwo ekspiacyjne, szczególnie za grzechy pijaństwa zakończone Apelem misyjnym ze świecami (przy krzyżu misyjnym)
Sobota, 08.11 – Dzień Maryi i chrześcijańskiej rodziny oraz III dzień spowiedzi misyjnej
06:30 Różaniec w intencji o zgodę, pokój i miłość w rodzinach
07:00 Msza św. z nauką misyjną.
Po Mszy – spowiedź misyjna
10:00 Spotkanie modlitewne (bez Mszy św.) dla rodziców oczekujących potomstwa oraz rodziców z małymi dziećmi (łącznie z przedszkolakami) połączona z udzielaniem błogosławieństwa dzieciom oraz rodzicom oczekującym narodzin dziecka
17:00 Spowiedź misyjna – (i po Mszy jeśli będzie potrzeba).
17:00 Nabożeństwo zawierzenia parafii Matce Bożej z procesją różańcową wokół kościoła, zakończone dziękczynnym Apelem Misyjnym ze świecami (w kościele)
18:00 Msza św. z nauką misyjną.
Niedziela, 09.11 – Zakończenie Misji św.
07:00 Msza św. z kazaniem misyjnym; modlitwa o zyskanie odpustu zupełnego, uroczyste błogosławieństwo apostolskie i „Te Deum”.
09:00 Msza św. z kazaniem misyjnym; modlitwa o zyskanie odpustu zupełnego, uroczyste błogosławieństwo apostolskie i „Te Deum”.
10:30 Msza św. z kazaniem misyjnym; modlitwa o zyskanie odpustu zupełnego, uroczyste błogosławieństwo apostolskie i „Te Deum”.
12:00 SUMA ODPUSTOWA – Msza św. z kazaniem misyjnym; modlitwa o zyskanie odpustu zupełnego, uroczyste błogosławieństwo apostolskie i „Te Deum”.