logo_ministrantow

ZBIÓRKA MINISTRANTÓW:

sobota, godzina 9.00 w salkach katechetycznych

Do pobrania Służba w tygodniu oraz Służba w niedzielę – listopad

Ministrant to ten, który służy Panu Jezusowi podczas Mszy Świętej i innych nabożeństw. Bliskość ołtarza, złożone ręce, komża, alba – to wszystko sprawia, że pobyt w kościele daje wiele radości i szczęścia. Ministrant jest bliżej Chrystusa niż wszyscy obecni w świątyni: znajduje się blisko ołtarza, tabernakulum.

Życie każdego dobrego ministranta polega na pobożnym uczestnictwie we Mszach Świętych według ustalonego planu, a także na spotykaniu się podczas zbiórek, wspólnych wyjść i wyjazdów.

 

TEKST ŚLUBOWANIA MINISTRANTÓW

„Ślubujemy służyć Panu Bogu przy Jego ołtarzu w naszej parafialnej wspólnocie. Obowiązki ministranta pragniemy wypełniać z wiarą i radością. Wszystkie czynności liturgiczne będziemy wykonywać sumiennie i godnie. Będziemy się modlić za swoich  rodziców, wychowawców i nauczycieli. Dołożymy starań, by   pilnie się uczyć  i   nikomu nie sprawiać przykrości. W potrzebie będziemy pomagać słabszym. Całym swoim postępowaniem chcemy zaświadczyć o oddaniu dla Pana Jezusa, aby inni ludzie przybliżali się do Niego i bardziej Go kochali.”

 

MODLITWY MINISTRANTÓW

PRZED MSZĄ ŚWIĘTĄ

Oto za chwilę przystąpię do ołtarza Bożego, do Boga, który rozwesela młodość moją.  Do świętej przystępuję służby. Chcę ją dobrze pełnić. Proszę Cię, Panie, o łaskę skupienia, by myśli moje były przy Tobie, by oczy moje były zwrócone na ołtarz, a serce moje oddane tylko Tobie. Amen.

PO MSZY ŚWIĘTEJ

Boże, którego dobroć powołała mnie do Twej służby. Spraw, abym uświęcony w Twych tajemnicach, przez dzień dzisiejszy i całe me życie szedł tylko drogą zbawienia. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.