idzcie_i_glosnie_2017

„IDŹCIE I GŁOŚCIE”

 

„IDŹCIE I GŁOŚCIE” – to hasło Programu Duszpasterskiego Kościoła katolickiego w Polsce na rozpoczęty nowy rok liturgiczny 2016/2017.

W pierwszą niedzielę Adwentu, 27 listopada, rozpoczął się nowy rok liturgiczny i duszpasterski w Kościele w Polsce. Na ten rok Komisja Duszpasterstwa Konferencji Episkopatu Polski przygotowała Program Duszpasterski, któremu przyświecają słowa : ”Idźcie i głoście”. Stanowi on ostatnią, czwartą, część programu realizowanego w latach 2013-2017 przez Kościół w Polsce, opartego na duchowości chrzcielnej zgodnie z mottem: „Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie. Przez wiarę i chrzest do świadectwa”.

„Wybierając tę ścieżkę chcieliśmy nie tylko wspominać historyczne wydarzenie, jakim był Chrzest Polski, ale przede wszystkim odkryć potencjał łaski, jaki każdy z nas otrzymał od Boga w chwili naszego chrztu świętego” – podkreślił abp Stanisław Gądecki w Programie Duszpasterskim Kościoła w Polsce.

Wypracowana wizja prowadzi przez doświadczenie wiary, nawrócenia oraz chrztu ku postawie apostolstwa. Stąd tegoroczny program zwraca uwagę przede wszystkim na wezwanie do ewangelizacji, przez co nawiązuje również do nauczania papieża Franciszka, do bycia uczniami-misjonarzami.

Pomocą w realizacji zobowiązań płynących z chrztu św. będzie Rok Świętego Brata Alberta, który będzie trwał w Polsce od 25 grudnia 2016 roku do 25 grudnia 2017 roku. ”Przykład świętego Brata Alberta stanie się okazją do uwiarygodnienia czynami miłosierdzia tego, co będziemy głosić” – pisze abp Gądecki.

Abp Stanisław Gądecki do 2016 roku był przewodniczącym Komisji Duszpasterstwa Konferencji Episkopatu Polski, która przygotowała Program Duszpasterski Kościoła katolickiego w Polsce na lata 2013-2017. Również obecny przewodniczący tej Komisji abp Wiktor Skworc zachęca do tego, by „wszyscy, którzy uświadamiają sobie, że są ochrzczeni, że przyjęli dar Ducha Świętego, poczuli się misjonarzami”.

Abp Skworc wyjaśnia, że bycie chrześcijaninem oznacza uczestniczenie w misji Chrystusa. „Mamy iść i głosić, mamy świadczyć o Jezusie Chrystusie. I niech każdy z nas przejmie się tą rolą” – mówi. Podkreśla, że na każdym etapie naszego życia i naszej aktywności zawodowej czy rodzinnej mamy być „Chrystusowi, mamy o Nim dać świadectwo”.