DUCH, KTÓRY UMACNIA MIŁOŚĆ

 

„DUCH, KTÓRY UMACNIA MIŁOŚĆ” – to hasło nowego dwuletniego programu duszpasterskiego Kościoła katolickiego w Polsce na lata 2017/2019.

W poprzednich latach program duszpasterski opierał się na duchowości chrzcielnej zgodnie z mottem: Przez wiarę i chrzest do świadectwa, nawiązując do obchodów 1050-lecia chrztu Polski.

Komisja Duszpasterska Konferencji Episkopatu Polski podjęła decyzję, aby kontynuować refleksję nad sakramentami chrześcijańskiego wtajemniczenia. „Koniecznym dopełnieniem łaski chrzcielnej jest przyjęcie sakramentu bierzmowania – obdarowanie Duchem Świętym. Celem nowego programu duszpasterskiego jest odkrycie Osoby Ducha Świętego, otwarcie się na Jego działanie oraz refleksja nad chrześcijańskim świadectwem” – wyjaśnia przewodniczący tej Komisji abp Wiktor Skworc. Duch Święty jest „wielkim Nieznajomym” według określenia Papieża Benedykta XVI, stąd w
pierwszym roku program zakłada przybliżenie wiernym Osoby Ducha Świętego i Jego darów. Realizacja tej części programu będzie przebiegać pod hasłem „Jesteśmy napełnieni Duchem
Świętym”. Mamy odkryć, co posiadamy – niejako odpakować prezent, który już otrzymaliśmy.

Refleksja drugiego roku ma pokazać, jak wykorzystać zdeponowane dary i łaski Ducha Świętego, dla dawania chrześcijańskiego świadectwa i dzielenia się nimi w najbliższym
otoczeniu, w tym we wspólnocie parafialnej – „Duch, który umacnia miłość”. Realizacja programu duszpasterskiego zakłada przyjęcie przez wiernych postawy ucznia-misjonarza,
działającego w mocy Ducha Świętego.

Program duszpasterski uwzględni przypadające w przyszłym roku rocznice ważnych wydarzeń historycznych, w tym 100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości (11 listopada) i 450. rocznicę śmierci św. Stanisława Kostki (15 sierpnia).