KANCELARIA CZYNNA: WE  WTORKI  I  PIĄTKI

 W  GODZINACH: 10.00 – 12.00 i 15.00 – 18.00

Tel. 0-32-285-23-33

 

Dokumenty potrzebne do otrzymania sakramentów:

SAKRAMENT CHRZTU ŚWIĘTEGO

 • Akt urodzenia dziecka z Urzędu Stanu Cywilnego
 • Zaświadczenie o praktykach religijnych rodziców chrzestnych
 • Sakrament Chrztu Świętego jest udzielany w każdą III niedzielę podczas Mszy Świętej o godz. 16:30

PIERWSZA KOMUNIA ŚWIĘTA

 • Świadectwo chrztu dziecka
 • Jeżeli dziecko mieszka poza parafią – zezwolenie proboszcza miejsca zamieszkania na przedstawienie dziecka do Pierwszej Komunii Świętej poza parafią
 • Świadectwo egzaminu katechizmowego od katechety lub proboszcza

SAKRAMENT BIERZMOWANIA

 • Świadectwo chrztu
 • Jeżeli dziecko mieszka poza parafią – zezwolenie proboszcza miejsca zamieszkania na przedstawienie dziecka do bierzmowania poza parafią
 • Świadectwo egzaminu katechizmowego od katechety lub proboszcza

SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA

 • Świadectwo chrztu (nie starsze niż sześć miesięcy)
 • Dowód osobisty
 • Świadectwo bierzmowania (chyba, że odnotowane jest na świadectwie chrztu)
 • Zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego (jeżeli sakrament małżeństwa będzie zawarty ze skutkiem prawnym : konkordatowe)
 • Zezwolenie na zawarcie sakramentu małżeństwa poza parafią (jeżeli kandydaci mieszkają poza parafią)
 • Data i godzina do ustalenia indywidualnie w kancelarii.

OBRZĘDY POGRZEBU

 • Odpis skrócony aktu zgonu z Urzędu Stanu Cywilnego
 • Jeżeli zmarły mieszkał poza parafią – zezwolenie proboszcza miejsca zamieszkania na pogrzeb poza parafią .
 • Pogrzeb odbywa się po wcześniejszym indywidualnym ustaleniu daty i godziny

ODWIEDZINY CHORYCH

 • Pierwsza sobota miesiąca