Ikona Świętej Rodziny

ROK RODZINY

W METROPOLII GÓRNOŚLĄSKIEJ

„RODZINA MIŁOŚCIĄ WIELKA”

Od I niedzieli Adwentu 2013

do Święta Świętej Rodziny (28 grudnia 2014)

 

Biskupi Metropolii górnośląskiej, w skład której wchodzą: archidiecezja katowicka, diecezja gliwicka i diecezja opolska, ogłosili obchody ROKU RODZINY. Chcemy w tym czasie w sposób szczególny zwrócić uwagę na rolę małżeństwa i rodziny w życiu społecznym i w życiu Kościoła. Chcemy ten rok naznaczyć błogosławieństwem — życzeniem dobra i darem Bożej łaski.

PEREGRYNACJA IKONY ŚWIĘTEJ RODZINY

Drodzy Bracia i Siostry!

Przede wszystkim pragniemy jednak zachęcić Was i wszystkich ludzi dobrej woli do pogłębienia spojrzenia na rodzinę, która jest nie tylko podstawową komórką społeczną, ale również – zgodnie z Bożym zamysłem – właściwym środowiskiem osobowego rozwoju człowieka. Przez umacnianie wzajemnej miłości, pielęgnowanie wierności, uczciwości i otwartości na nowe życie, małżonkowie budują – jak powiedział św. Augustyn – „małe królestwo” i „dom Pana”. Dzieje się tak, gdy rodzina tworzy prawdziwą wspólnotę osób, szkołę komunii człowieka z Bogiem i ludzi między sobą; gdy służy życiu, angażuje się w dzieło rozwoju społeczeństwa, bierze czynny udział w posłannictwie Kościoła. Wówczas staje się „Kościołem domowym”, czyli wspólnotą dostępującą zbawienia i zdolną przekazywać zbawienie innym.

Modlitwa rodzinna w domach wiernych jest szczególnym znakiem Roku Rodziny.

EUCHARYSTIA W INTENCJI RODZIN
z krótkim nabożeństwem po niej, sprawowana w każdy drugi piątek miesiąca o godzinie 19.15

TABLICA INFORMACYJNA POŚWIĘCONA TEMATYCE RODZIN
w przedsionku kościoła po prawej stronie – tu można znaleźć bieżące informacje, ciekawe artykuły, modlitwy

GABLOTKA Z TEKSTEM ADHORTACJI JANA PAWŁA II „FAMILIARIS CONSORTIO” W PRZEDSIONKU KOŚCIOŁA

Do pobrania:
Znaczenie Ikony Świętej Rodziny

Modlitwy do Świętej Rodziny

List pasterski biskupów ogłaszający Rok Rodziny

Adhortacja Apostolska Familiaris Consortio