eInformator Parafialny


UWAGA !!!
WCHODZĄC DO KOŚCIOŁA PROSIMY SIADAĆ W WYZNACZONYCH MIEJSCACH (białe kartki na ławkach).

PRZYPOMINAMY ŻE UCZESTNICZĄC W NABOŻEŃSTWACH NALEŻY MIEĆ ZAŁOŻONĄ MASKĘ.

JEDNORAZOWO W KOŚCIELE MOŻE UCZESTNICZYĆ 45 WIERNYCHZmartwychwstanie Pańskie

Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we Mnie wierzy, to choćby umarł, żyć będzie” (J 11,25)

Łącząc się w przeżywaniu wielkich tajemnic naszego zbawienia, pragniemy z całego serca życzyć, aby Zmartwychwstały Pan nieustannie darzył nas swoimi łaskami, umacniał wiarę, ożywiał nadzieję i budził coraz większą miłość ku sobie i braciom. Niech światło, które zabłysło w Wielkanocny Poranek rozjaśnia nasze ciemności, darzy życiem, radością i pokojem, które nie przeminą!

Z pasterskim błogosławieństwem i życzeniami radosnych Świąt Zmartwychwstania Pańskiego Wasi duszpasterze

https://opoka.org.pl/liturgia/