eInformator Parafialny  

WIELKI POST 2024

   

W Środę Popielcową rozpoczął się w Kościele czterdziestodniowy czas Wielkiego Postu, przygotowujący nas do przeżycia najgłębszych tajemnic naszej wiary: męki, śmierci i Zmartwychwstania Chrystusa. Niechaj będzie to czas pogłębionej modlitwy i refleksji nad Pismem Świętym, czas duchowego wzrostu i nawrócenia poprzez pokutę, umartwienie i uczynki miłosierdzia..

Zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w Nabożeństwach Wielkopostnych:
GORZKIE ŻALE: niedziela godz. 15:30
DROGA KRZYŻOWA : czwartek godz. 17:30 – dla dzieci – szczególnie pierwszokomunijnych
piątek godz . 17:15 – dorośli i młodzież

Za uczestnictwo w nabożeństwach można uzyskać ODPUST ZUPEŁNY. ODPUST jest to darowanie przez Boga kary doczesnej za grzechy odpuszczone już co do winy. Warunki uzyskania odpustu zupełnego:
  • Brak jakiegokolwiek przywiązania do grzechu, nawet powszedniego (jeżeli jest brak całkowitej dyspozycji – zyskuje się odpust cząstkowy)
  • Stan łaski uświęcającej (brak nieodpuszczonego grzechu ciężkiego) lub spowiedź sakramentalna
  • Przyjęcie Komunii świętej
  • Odmówienie modlitwy (np. „Ojcze nasz” i „Zdrowaś Maryjo”) w intencjach Ojca Świętego (nie chodzi o modlitwę w intencji samego papieża, choć i ta modlitwa jest bardzo cenna; modlitwa związana z odpustem ma być skierowana w intencji tych spraw, za które modli się każdego dnia papież)
  • Wykonanie czynności związanej z odpustem
Po jednej spowiedzi można uzyskać wiele odpustów zupełnych, natomiast po jednej Komunii świętej i jednej modlitwie w intencjach papieża – tylko jeden odpust zupełny. Kościół zachęca do ofiarowania odpustów za zmarłych (niekoniecznie muszą być to osoby nam znane, nie musimy wymieniać konkretnego imienia – wystarczy ofiarować odpust w intencji osoby zmarłej, która tego odpustu potrzebuje). Odpustów (zarówno cząstkowych, jak i zupełnych) nie można ofiarowywać za innych żywych, gdyż ma ona sama szansę zatroszczyć się o swoje zbawienie Źródło http://brewiarz.pl/

Czytania na dziś…

https://opoka.org.pl/liturgia/