Róże Różańcowe

Róże Różańcowe (inaczej Żywy Różaniec) w naszej parafii powstały w Roku Różańca Świętego, który  rozpoczął  się 16 października 2002 roku. Papież Jan Paweł II, ogłaszając ten Rok w Liście apostolskim „Rosarium Virginis Mariae”,  wprowadził nową część różańca świętego – tajemnicę światła.

W marcu 2003 roku, z inicjatywy osób odczuwających potrzebę modlitwy w intencjach naszej parafii, zostało założone pięć Róż Różańcowych. Róża składa się z dwudziestu osób (są to zarówno kobiety, jak  i mężczyźni),  z których każda codziennie modli się  jedną tajemnicę  Różańca Świętego; tak więc codziennie każda Róża rozważa wszystkie tajemnice. Poszczególne osoby zmieniają tajemnice co miesiąc. Opiekunem duchowym grupy jest ks. Proboszcz Dariusz Wachowski, osobą odpowiedzialną za całą grupę jest pani Helena Bula, a ponadto każda Róża ma swoją animatorkę.

WIELKA NOWENNA RÓŻAŃCOWA

W roku 2026 będziemy obchodzili 200 rocznicę powstania Stowarzyszenia Żywy Różaniec. Hasła na najbliższe lata:

2023 r. – Różaniec nadzieją i siłą dla chorych i cierpiących
2024 r. – Ewangelizacja z różańcem w ręku
2025 r.– Żywy Różaniec w przekazie mass mediów
2026 r. – Różaniec modlitwą o Boże Miłosierdzie dla świata

ŻYWY RÓŻANIEC DLA MISJI

Wspólnota Żywego Różańca w całej Polsce wspiera dzieło misyjne Kościoła. Oprócz daru naszej modlitwy, możemy również materialnie wspierać misje.

Podobnie jak w ubiegłych latach pragniemy wspierać dzieła misyjne kościoła wpłacając na misje 1 zł na miesiąc od każdego członka wspólnoty. Ofiara jest zawsze dobrowolna

INTENCJE MODLITEWNE OBEJMUJĄ:

 • Ojca Świętego, biskupów, kapłanów i misjonarzy,
 • kleryków i nowe powołania kapłańskie,
 • Ojczyznę,
 • młodzież i dzieci,
 • chorych parafian,
 • członków Róż i ich rodziny.

Udział we wspólnej modlitwie różańcowej pomaga odkryć bogactwo tajemnic życia Jezusa i Maryi,  prowadzi do odmawiania całego różańca. Na potrzebę i wartość tej modlitwy wskazywała sama Maryja w swoich objawieniach, zwłaszcza w Fatimie.

CZŁONKOWIE RÓŻ RÓŻAŃCOWYCH MOGĄ DOSTĄPIĆ ODPUSTU ZUPEŁNEGO POD ZWYKŁYMI  WARUNKAMI W DNIACH:

 • Narodzenia Pana Jezusa (25 XII),
 • Ofiarowania Pańskiego (2 II),
 • Zwiastowania Najświętszej Maryi Pannie (25 III),
 • Zmartwychwstania Pańskiego (zgodnie z kalendarzem liturgicznym),
 • Wniebowzięcia Matki Bożej (15 VIII),
 • w święto Królowej Różańca świętego ( w pierwszą niedzielę października),
 • oraz Niepokalanego Poczęcia Maryi (8 XII).

CZŁONKOWIE ŻYWEGO RÓŻAŃCA AKTYWNIE WŁĄCZAJĄ SIĘ W ŻYCIE MODLITEWNE PARAFII W:

 • każdy pierwszy czwartek miesiąca, odmawiają Różaniec w intencji kapłanów,
 • każdą pierwszą sobotę miesiąca prowadzą Różaniec wynagradzający,
 • każdego 13 dnia miesiąca jako Różaniec fatimski (w okresie od 13 maja do 13 października są prowadzone Nabożeństwa fatimskie, po których odprawiana jest Msza święta za kapłanów i rodziny parafii),
 • codzienne odmawianie Koronki do Miłosierdzia Bożego.

INNE POSŁUGI W PARAFII:

Przez członków Róż zakupiona została w Fatimie figura Matki Boskiej Fatimskiej, którą wprowadzono do naszego kościoła w dniu 13 maja 2005 roku.

Animatorki Żywego Różańca angażują się także w dziele upowszechniania prasy katolickiej, zarówno dla dorosłych,  dzieci i młodzieży.

Z ich inicjatywy organizowane są także pielgrzymki autokarowe.

ZAPROSZENIE.

Osoby, które pragną włączyć się w życie Róż Różańcowych parafii świętego Marcina, mogą to uczynić w kancelarii parafialnej bądź zgłosić się wprost do animatorki: pani Heleny po Mszy świętej wieczornej.