Wspólnota to grupa osób, którą łączą silne więzi duchowe. We wspólnocie przykościelnej osoby w niej stowarzyszone dzielą się swoją wiarą, wzmacniają nawzajem, pomagają sobie, wspierają się nawzajem modlitwą. Pan Jezus także żył we wspólnocie uczniów i nauczył nas, że człowiek potrzebuje innych, by się nie zatracić, by wzrastać i by służyć innym. Wspólnota wydaje się być szczególnie potrzebna w dzisiejszych czasach, gdy duch tego świata odciąga nas od Boga i duchowości.

Zapraszamy do włączenia się we wspólnoty parafialne przy parafii św. Marcina- każdy znajdzie coś dla siebie, w zależności od wieku i potrzeb.