Siostry zakonne pochodzące z Parafii św. Marcina w Starych Tarnowicach:

Wiek XX rozpoczął błogosławieństwo rodzimych powołań kapłańskich i zakonnych.

1/Siostra Adalberta (Wojciecha) BODORA ur.1925 r. ( imię chrzcielne Łucja) – w wieku 21 lat wstąpiła do Zgromadzenia Sióstr Świętej Elżbiety, którego głównym charyzmatem jest służba Bogu w osobach chorych, ubogich i starszych. Śluby wieczyste złożyła w 1952 r.; po studiach pielęgniarskich służyła chorym w Szpitalu św. Elżbiety w Katowicach. Od 1975 r. przebywała we Włoszech, gdzie pracowała w domach zakonnych na wyspie Capri, we Florencji i Fugii; pełniła też obowiązki przełożonej sióstr prowincji rzymskiej. Jubileusz 50-lecia profesji zakonnej świętowała w naszym parafialnym kościele św. Marcina. Wierna swojemu powołaniu zmarła w Rzymie w 2009r. i tam jest pochowana.

2/Siostra Gertruda REICHEL ur. 1940 r. ( imię chrzcielne Krystyna) – po skończonym LO im S. Sempołowskiej w Tarnowskich. Górach i dwóch latach pracy zawodowej w 1960 r. wstąpiła do Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia św. Karola Boromeusza w Mikołowie. Uroczyste śluby zakonne złożyła w 1968 r. Pracowała w przyklasztornych zakładach opiekuńczo-leczniczych w Kochłowicach, w Wielkich Oczach (diecezja przemyska) czy Michałkowicach pełniąc funkcje administracyjne. Służyła chorym w Cieszynie, a jako przełożona klasztoru w Żorach troszczyła się o najstarsze współsiostry zakonne. Ostatnie lata spędziła w Pszczynie, gdzie zmarła w 2006 r. i tam jest pochowana.

3/ Siostra Aurelia LEMKE ur.1962 r. (Ewa – imię z chrztu św.). Po skończeniu nauki w Liceum Chemicznym w Tarnowskich Górach rozpoczęła pracę w Domu Pomocy Społecznej prowadzonym przez Siostry Boromeuszki. Tu odkryła powołanie do życia konsekrowanego i w 1982 r. wstąpiła do Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia św. Karola Boromeusza w Mikołowie; w lipcu 1991 r. złożyła śluby wieczyste. Pracowała w domach pomocy prowadzonych przez Zgromadzenie w Michałkowicach i Kochłowicach. Po ukończeniu Szkoły Pracowników Służb Społecznych została Dyrektorem Domu Pomocy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Rudzie Śląskiej.

4/ Siostra Joanna ORECHNO ur.1971 r. ( Teresa z chrztu św.). Ukończyła Szkołę Muzyczną I i II stopnia w Bytomiu, wybierając fortepian jako instrument wiodący. W 1991 r. wstąpiła do Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP Niepokalanie Poczętej w Katowicach – Panewnikach. Pod wpływem postaci św. Teresy od Dzieciątka Jezus zapragnęła realizować swoje powołanie w duchu karmelitańskim. W 1998 r. wstąpiła do Zgromadzenia Sióstr Karmelu Maryi – Matki Pojednania.

5/ Siostra Paulina KUREK ur.1975 r. ( Nina). Po ukończeniu liceum przy Zespole Szkół Odzieżowych w Tarnowskich Górach, przez rok pracowała w zawodzie w miejscowym „Tarmilo”. W 1995 r. wstąpiła do Zgromadzenia Sióstr Uczennic Boskiego Mistrza. Siostry trwają na adoracji Najświętszego Sakramentu, ale dbają też o piękno liturgii poprzez projektowanie i tworzenie dzieł sztuki sakralnej (rzeźb, witraży, wystroju wnętrz kościołów, szat i sprzętów liturgicznych itp.), prowadzeniu centrów sztuki sakralnej. Siostra Paulina wykorzystuje więc swoje talenty i umiejętności wcześniej nabyte.

6/ Siostra Luzia KWIECIEŃ ur.1979 r. W roku 1998 ukończyła Liceum Ogólnokształcące im. S.Sempołowskiej w Tarnowskich Górach. Za rok w sierpniu 1999 wstąpiła do Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP Niepokalanie Poczętej w Katowicach – Panewnikach. Siostry służą dzieciom (chętnie prowadzą przedszkola), młodzieży żeńskiej oraz chorym i ubogim.

7/ Siostra Emilia BATKO ur. 1983 r. ( Patrycja – imię nadane przy chrzcie) skończywszy w 2002 r. tarnogórskie LO im. St. Staszica od razu po szkole wstąpiła także do Sióstr Służebniczek NMP Niepokalanie Poczętej w Katowicach – Panewnikach. Realizując swoje zainteresowania pedagogiką oraz charyzmat Zgromadzenia, siostra Emilia pracuje w przedszkolu, mieszkając w klasztorze w Chorzowie.

8/ Siostra Monika DZIOMBEK ur.1982 r. (Katarzyna). Po skończeniu liceum ogólnokształcącego podjęła studia w Wyższej Szkole Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach, które ukończyła w 2006r. Bezpośrednio po studiach pracowała zawodowo w Starostwie Powiatowym i Domu Pomocy Społecznej. W 2008 r. wstąpiła do Zgromadzenia Sióstr Klarysek od Wieczystej Adoracji w Kętach.

9/Siostra Anna POZIMSKA ur.1983 r. . Po zdaniu egzaminu maturalnego rozpoczęła studia na Wydziale Teologii Uniwersytetu Opolskiego. Tytuł magistra teologii uzyskała w 2008 r. i w tymże roku wstąpiła do Zgromadzenia Karmelitanek od Dzieciątka Jezus w Kroczycach.

10/ Siostra Tarsycja TYMOWSKA ur.1982 r. Jako absolwentka LO im S. Sempołowskiej podjęła studia pielęgniarskie na Uniwersytecie Medycznym w Katowicach. Po zakończeniu studiów w 2004 r. wstąpiła do Klasztoru Karmelitanek Bosych – Zakon NMP z Góry Karmel w Katowicach. Jest to zakon klauzurowy, kontemplacyjny, w którym życie, modlitwa i ofiara służą Kościołowi.