Mistrzostwa LSO (etap dekanalny)

5 pozycja/e

 

Pasowania na ministrantów 2014

18 pozycja/e