Mistrzostwa LSO (etap dekanalny)

5 pozycja

 

Pasowania na ministrantów 2014

18 pozycja