Księża pochodzący z Parafii św. Marcina w Starych Tarnowicach:

Wiek XX rozpoczął błogosławieństwo rodzimych powołań kapłańskich i zakonnych.

1/ Ks. Herbert Jeziorski r.1936 – jest pierwszym kapłanem wywodzącym się z parafii istniejącej (wówczas) już ponad 500 lat. Święcenia kapłańskie przyjął w marcu 1959 r. Był proboszczem kościoła św. Anny w Tarnowskich Górach, następnie w Jankowicach Rybnickich, potem w proboszczem Parafii św. Michała Archanioła w Bytomiu – Suchej Górze. W uznaniu zasług otrzymał z rąk biskupa godność kanonika honorowego. W 1983 r. obronił pracę doktorską na Uniwersytecie Wrocławskim. Jego zainteresowania obejmują pedagogikę i edukację, a także historię lokalnej społeczności. Jest autorem publikacji dotyczących tutejszych kościołów i parafii. Od 2001 r. jest na emeryturze i zamieszkuje w rodzinnym domu na terenie Starych Tarnowic. W tym roku świętuje 57 lat posługi kapłańskiej.

2/ Ks. Rudolf Jeziorski r.1938 – podobnie, jak brat Herbert, obrał życie kapłana. Wyświęcony w czerwcu 1962 r. Po pracy wikariuszowskiej został budowniczym kościoła i parafii św. Barbary i św. Józefa w Jastrzębiu Zdroju. Następnie proboszczem parafii św. Katarzyny w Czechowicach – Dziedzicach, którą przeorganizował w trzy samodzielne parafie. Za całokształt kapłańskiego posługiwania mianowany został kanonikiem honorowym. Od 2003 r. przebywał na emeryturze, jednak schorowany zmarł 28 sierpnia 2007 r., pochowany został w rodzinnym grobowcu w Starych Tarnowicach.

3/ Ojciec Andrzej Jastrzębski r.1973. Po maturze ( w 1992 r.) wstąpił do zgromadzenia Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej. Święcenia prezbiteratu przyjął w czerwcu 1999 r. Ukończył studia doktoranckie Na Wydziale Filozoficznym KUL. Skierowany do Rzymu służył w Radzie Generalnej Misjonarzy Oblatów. Obecnie jest wykładowcą KUL w Lublinie, pracuje naukowo.

4/ Ks. Sebastian Gambuś r.1978 – święcenia kapłańskie przyjął w czerwcu 2003 r. w Gliwicach. Posługiwał w parafiach: Chrystusa Króla w Gliwicach, św. Michała Archanioła w Suchej Górze, św. Bartłomieja w Gliwicach, św. Jacka w Bytomiu.

5/ Ks. Michał Pilśniak r.1980 – sakrament kapłaństwa przyjął w czerwcu 2006 r. w Gliwicach. Był wikariuszem w parafii św. Józefa w Zabrzu.

6/ Ks. Łukasz Krawiec r.1981 – święcenia przyjął w maju 2007 r. w Gliwicach. Służbę wikariuszowską rozpoczął w parafii św. Józefa w Kaletach, posługiwał w parafiach: św. Jacka w Bytomiu, św. Jacka w Gliwicach.

7/ Ojciec Maciej Dalibor r. 1983 – w 2002 r. wstąpił do Zgromadzenia Księży Salwatorianów w Trzebini. Po przyjęciu święceń kapłańskich w 2009 r. posługiwał w Salwatoriańskim Ośrodku Powołań w Krakowie.

8/ Ks. Krystian Bula r. 1984 – sakrament kapłaństwa otrzymał w maju 2009 w Gliwicach i został skierowany do posługi w parafii św. Magdaleny w Kuźni Raciborskiej.

9/ Ks. Adam Jasiurkowski r.1984 – wyświęcony w maju 2009 r.