Księża proboszczowie posługujący w parafii św. Marcina w Starych Tarnowicach

Ks. Franciszek (nazwisko nieznane) – od 1415 r. – pierwszy duszpasterz nowoutworzonej parafii

Ks. Czaciński – do roku 1515 – brak szczegółów

Ks. Andrzej Warkoszowicz – 1645 -1652 – proboszcz

Ks. Stanisław Plotowski – 1652 – 1669 – proboszcz

Ks. Jan Koklicius – 1669 – 1690

Ks. Wojciech Wieczorkowicz – 1691 – 1695

Ks. Wojciech Otrębowski – 1695 – 1733 – w czasie jego posługi nastąpiła rozbudowa (1707 r.,1728r.) i odnowienie kościoła

Ks. Maciej Widla – 1734 – 1746

Ks. Tomasz Kucewicz – 1746 – 1747 – był jednocześnie proboszczem w Reptach

Ks. Jan Szramek – 1747 – 1782 – spoczywa w krypcie kaplicy św. Anny w starym kościele

Ks. Józef Parol – 1782 – 1785

Ks. Piotr Nyko – 1785 – 1822 – zbudował istniejącą do dziś plebanię

Ks. Michał Ducka – 1822 – 1840 – troszczył się przede wszystkim o ubogich, którym w testamencie zapisał swoje oszczędności, spoczywa w krypcie św. Anny,

Ks. Antoni Bursig – 1841-1880 – szczególnie dbał o katolickie wychowanie dzieci, był inspektorem szkolnym; zakupił ziemię pod drugi cmentarz (1875 r.) w Starych Tarnowicach; przyczynił się do powstania nowej parafii w Strzybnicy, przeznaczając środki finansowe z rodzinnego majątku na budowę tamtejszego kościoła; jego grób znajduje się na starym cmentarzu,

Ks. Antoni Thomas – 1883 – 1887 – wybudował kostnicę istniejącą do dziś na starym cmentarzu,

Ks. Ludwig Wandczoch – 1887- 1895

Ks. Ludwig Spohr – 1895 – 1919 – budowniczy nowej świątyni starotarnowickiej (1902), zadbał jednocześnie o zachowanie starego kościoła (remont w 1914r.); uporządkował archiwum parafialne, napisał pierwszą kronikę parafii w oparciu o zgromadzoną dokumentację; był ostatnim proboszczem w starej świątyni i pierwszym w nowej,

Ks. August Grochowina -1919 – 1924 – jego staraniem kościół został wymalowany przez Ottona Kowalewskiego , z Katowic, który ozdobił także Bazylikę NMP w Piekarach,

Ks. Konstanty Twórz – 1924 – 1951 – dbając o rozwój duchowy parafian założył różne bractwa, stowarzyszenia i organizacje religijne; wprowadził zwyczaj rekolekcji przedodpustowych; znawca historii literatury; zależało mu na wychowaniu młodzieży, już w 1929 r. planował założenie przedszkola; pomagał przy powstawaniu nowych parafii w Lasowicach i Sowicach; za całokształt pracy otrzymał tytuł radcy duchownego; spoczywa na starym cmentarzu obok ks. Bursiga,

Ks. Franciszek Adamczak – 1951 – 1974 – dbał o stan świątyń i przykościelne obejście; był kapłanem o szerokich zainteresowaniach humanistycznych; historyk sztuki sakralnej; oczytany, głosił głębokie kazania; władał biegle językami, przy tym prosty i pokorny; pochowany na starym cmentarzu,

Ks. Arkadiusz Kowalczyk – 1974 – 1983 – uprzednio od 1972 r. wikariusz tut. Parafii, człowiek prawy i skromny; często widziany w konfesjonale i z różańcem w ręku, za jego posługi przeprowadzone zostały w 1983 r. rekolekcje ewangelizacyjne z udziałem członków Ruchu Światło – Życie,

Ks. Antoni Pohl – 1983- 1986 – poświęcił obraz Miłosierdzia Bożego w bocznym ołtarzu oraz sztandary kolejarzy i górników (1984), troszczył się o remonty kościołów, a także salek katechetycznych, ogrodzenia cmentarzy i renowację organów,

Ks. Józef Jaksik – 1986 – 1995 – dbał o wystrój kościoła odnawiając witraże i przebudowując prezbiterium oraz przeprowadził malowanie kościoła i inne potrzebne inwestycje; wyrazem troski o dusze było przeżywanie w roku 1990 Misji świętych,

Ks. Krzysztof Żak – od 1 sierpnia 1995 r. do 31.08.2021 proboszcz parafii. Wcześniej od 1989 r. służył na jej terenie jako duszpasterz chorych i pracowników służby zdrowia w Górnośląskim Centrum Rehabilitacyjnym „Repty”. Jako proboszcz zadbał o renowację obiektów kościelnych i obejścia ( remont upadającego starego kościoła w latach 2001/2002, nowe ogrzewanie w kościele i na probostwie, wybrukowanie obejścia kościoła, gruntowny remont nowego kościoła – w toku).

Ks. Dariusz Wachowski – od 1 września 2021 r. proboszcz parafii.