Katolickie Stowarzyszenie Wychowawców (KSW) – polskie stowarzyszenie o ogólnokrajowym zasięgu działania, zrzeszające wychowawców polskich.

Katolickie Stowarzyszenie Wychowawców zostało zarejestrowane dnia 20 września 1989. Jest wspólnotą osób uznających problemy wychowania i kształcenia młodego pokolenia za przedmiot szczególnego zainteresowania i troski. Skupia w swoim gronie nauczycieli, wychowawców, rodziców, katechetów i duszpasterzy.

Koło KSW przy parafii św. Marcina w Starych Tarnowicach

zainaugurowało swoją działalność 15 kwietnia 1996r. Koło skupia nauczycieli, wychowawców, rodziców, którzy uznają system wychowania oparty na wartościach chrześcijańskich.
Realizacja celów KSW dokonuje się poprzez:

 • poznawanie wiedzy z zakresu wychowania chrześcijańskiego
 • poznawanie zagrożeń prawidłowego rozwoju dzieci i młodzieży
 • poszukiwanie możliwości pomocy dla środowisk zagrożonych i patologicznych

FORMY AKTYWNOŚCI:

 • prelekcje, katechezy, wykłady specjalistów różnych dziedzin
 • projekcje filmów połączone z dyskusją
 • czuwania modlitewne, dni skupienia
 • Msze św. okazjonalne, dziękczynne, prymicyjne, pogrzebowe…
 • aktywne uczestnictwo we Mszach św.- czytania, śpiewanie psalmów, modlitwa wiernych, procesja darów…
 • spotkania z ciekawymi ludźmi, spotkanie z Papieżem Janem Pawłem II, z ks. biskupem Gerardem Kuszem
 • spotkania integracyjne z innymi grupami, ogniska, grill
 • spotkania kolędowe, opłatkowe, wspólnotowe
 • pielgrzymki, wycieczki do miejsc świętych i innych
 • prowadzenie nabożeństw Różańcowych, Drogi Krzyżowej dla nauczycieli oraz przygotowywanie rozważań
 • adoracje przy żłóbku (modlitwy, kolędy)
 • udzielanie darmowych korepetycji dla dzieci i młodzieży z różnych przedmiotów, a także nauka np. języka rosyjskiego
 • współpraca z innymi parafiami, ze szkołami, przedszkolami, lokalnymi organizacjami, władzami miasta, firmami, przedsiębiorstwami, z TCK, z MDK, z DK „Jubilat”
 • organizowanie festynów parafialnych w celu integracji lokalnego społeczeństwa oraz pozyskania funduszy na akcje : „LATO Z UŚMIECHEM DZIECKA”, „ŚWIĄTECZNA PACZKA” (dotąd odbyło się 12 festynów)
 • zorganizowanie XI Festynu Parafialnego dla upamiętnienia Stefana Karmelity (zmarłego członka KSW)
 • organizowanie lub opłacanie kolonii i półkolonii letnich i zimowych, zielonej szkoły
 • organizowanie wycieczek autokarowych jednodniowych w okresie wakacyjnym
 • opłacanie wyżywienia biednym dzieciom w szkole
 • pomoc materialna powodzianom, dzieciom ciężko chorym, dzieciom pierwszokomunijnym
 • przygotowywanie świątecznych paczek żywnościowych
 • przygotowywanie wyprawek szkolnych dla potrzebujących
 • pozyskiwanie sponsorów, kwestowanie
 • sprzedaż kartek świątecznych- cegiełek, wykonanych przez dzieci w ramach akcji „DZIECI- DZIECIOM”
 • organizowanie konkursów dla dzieci np. na „betlejkę”

MYŚLI PRZEWODNIE DZIAŁALNOŚCI KSW

„Czuwajmy, aby nie skamieniały nasze serca, aby miłość rodziła błogosławione owoce w codziennym życiu”
ks. Kard. Stefan Wyszyński

„Najważniejszą rzeczą jest sprawianie radości bliźnim- to najlepsze, co można uczynić na tym świecie”
Peter Rosegger

„Tak mało na świecie dobroci,
A tyle jej światu potrzeba!
Nią życie jak słońcem się złoci,
Nią ziemia się zbliża do nieba.”
Lucjan Rydel

„Ten kto daje, nie myśli o samym sobie”
ks. Jan Twardowski

„Mój sekret jest prosty: dawać wszystko i niczego nie trzymać dla siebie”
ks. Jan Vianney